De hardst getroffen sectoren waren transport en communicatie (-11.700 jobs) en landbouw (-9.500). Daartegenover werden in dezelfde periode tienduizenden banen gecreëerd, maar dan vooral in sectoren die gesubsidieerd werden door de overheid, zoals dienstencheques, gezondheidssector, non-profit, onderwijs, ..., aldus IDD. Sinds 2008 groeide het aantal werkenden in ons land met zowat 91.000. Maar de bevolking op arbeidsactieve leeftijd nam nog sterker toe, waardoor de werkloosheid steeg met ruim 35.000 eenheden. De effecten van de crisis werden wel verzacht door het systeem van tijdelijke werkloosheid (tot 211.000 mensen in 2009) en door arbeidsherverdeling. De Franstalige onderzoeksinstelling is weinig optimistisch over de Belgische arbeidsmarkt. De IDD meent dat de eerste twee à drie jaar geen fors herstel moet worden verwacht. Ze verwijst hiervoor naar "de sterke internationale concurrentie" en naar de "technologische evolutie" waardoor jobs in de industrie verder bedreigd zijn. Ook in de banksector gaat het herstel tergend traag. In de overheidssector tot slot zetten budgettaire beperkingen dan weer een rem op de groei. Enkel over de bouwsector is het instituut hoopvol gestemd, "door de noodzakelijke uitbreiding van het woningenbestand". (Belga)

De hardst getroffen sectoren waren transport en communicatie (-11.700 jobs) en landbouw (-9.500). Daartegenover werden in dezelfde periode tienduizenden banen gecreëerd, maar dan vooral in sectoren die gesubsidieerd werden door de overheid, zoals dienstencheques, gezondheidssector, non-profit, onderwijs, ..., aldus IDD. Sinds 2008 groeide het aantal werkenden in ons land met zowat 91.000. Maar de bevolking op arbeidsactieve leeftijd nam nog sterker toe, waardoor de werkloosheid steeg met ruim 35.000 eenheden. De effecten van de crisis werden wel verzacht door het systeem van tijdelijke werkloosheid (tot 211.000 mensen in 2009) en door arbeidsherverdeling. De Franstalige onderzoeksinstelling is weinig optimistisch over de Belgische arbeidsmarkt. De IDD meent dat de eerste twee à drie jaar geen fors herstel moet worden verwacht. Ze verwijst hiervoor naar "de sterke internationale concurrentie" en naar de "technologische evolutie" waardoor jobs in de industrie verder bedreigd zijn. Ook in de banksector gaat het herstel tergend traag. In de overheidssector tot slot zetten budgettaire beperkingen dan weer een rem op de groei. Enkel over de bouwsector is het instituut hoopvol gestemd, "door de noodzakelijke uitbreiding van het woningenbestand". (Belga)