"Het past in het globaal beeld. Onze conjunctuurenquête van juni toont dat bijna geen enkele sector positieve verwachtingen heeft voor dit en het volgend kwartaal", aldus Callens. Een klein lichtpuntje voor de werkgeversorganisatie is de prestatie van de uitvoer, die het beter doet dan verwacht. "Dat wordt een belangrijke boodschap. Belgische bedrijven moeten internationaliseren, moeten de groei gaan halen waar het zit". Het VBO is natuurlijk bezorgd, maar wil ook niet té negatief doen. "In deze moeilijke context zijn er ook mooie verhalen. Van Belgische bedrijven die succes hebben, die innoveren, die het goed doen. Dat moeten we ook benadrukken". De cijfers tonen volgens de werkgeversorganisatie wel aan dat het relanceplan van de regering onvoldoende is. "Het gaat om kleine maatregelen, maar we hebben een globaal plan nodig". Het VBO herhaalt de eis om werk te maken van de competitiviteitshandicap waar de Belgische bedrijven mee worstelen. Zo moet er iets worden gedaan aan de energiefactuur van de grote industriële afnemers, en wil het VBO dat er "zonder taboes" en op wetenschappelijke basis naar de loonkost wordt gekeken. "In een crisissituatie zijn crisismaatregelen nodig", aldus Callens. (KAV)

"Het past in het globaal beeld. Onze conjunctuurenquête van juni toont dat bijna geen enkele sector positieve verwachtingen heeft voor dit en het volgend kwartaal", aldus Callens. Een klein lichtpuntje voor de werkgeversorganisatie is de prestatie van de uitvoer, die het beter doet dan verwacht. "Dat wordt een belangrijke boodschap. Belgische bedrijven moeten internationaliseren, moeten de groei gaan halen waar het zit". Het VBO is natuurlijk bezorgd, maar wil ook niet té negatief doen. "In deze moeilijke context zijn er ook mooie verhalen. Van Belgische bedrijven die succes hebben, die innoveren, die het goed doen. Dat moeten we ook benadrukken". De cijfers tonen volgens de werkgeversorganisatie wel aan dat het relanceplan van de regering onvoldoende is. "Het gaat om kleine maatregelen, maar we hebben een globaal plan nodig". Het VBO herhaalt de eis om werk te maken van de competitiviteitshandicap waar de Belgische bedrijven mee worstelen. Zo moet er iets worden gedaan aan de energiefactuur van de grote industriële afnemers, en wil het VBO dat er "zonder taboes" en op wetenschappelijke basis naar de loonkost wordt gekeken. "In een crisissituatie zijn crisismaatregelen nodig", aldus Callens. (KAV)