"De consumptie van bier in ons land gaat elk jaar stelselmatig achteruit", stellen de Belgische Brouwers vast. In 2012 betekende dit een daling van de staatsinkomsten via accijnzen op bier met 3 miljoen euro tegenover 2011. In 2011 leverden de accijnzen nog 183.776.000 euro op, in 2012 was dat gedaald naar 180.797.000 euro. Een accijnsverhoging zal extra druk leggen op de verkoop met een te verwachten verdere daling van de volumes als gevolg. Deze regeringsbeslissing zal volgens de Belgische Brouwers heel weinig effect hebben op de staatsfinanciën. De accijnsverhoging zal een negatieve invloed hebben op de bierprijs in België en zal de moeilijkheden die de horecasector kent, nog verder op de spits drijven, zo stellen de Belgische Brouwers. Voorts zal het verschil met het andere grote bierland in de EU, Duitsland, alleen maar groter worden, waardoor onze concurrentiepositie nog meer onder druk komt te staan. De Belgische Brouwers wijzen er ook op dat de Belgische beslissing nog eens bovenop de accijnsverhoging van 160 procent in Frankrijk komt. (Belga)

"De consumptie van bier in ons land gaat elk jaar stelselmatig achteruit", stellen de Belgische Brouwers vast. In 2012 betekende dit een daling van de staatsinkomsten via accijnzen op bier met 3 miljoen euro tegenover 2011. In 2011 leverden de accijnzen nog 183.776.000 euro op, in 2012 was dat gedaald naar 180.797.000 euro. Een accijnsverhoging zal extra druk leggen op de verkoop met een te verwachten verdere daling van de volumes als gevolg. Deze regeringsbeslissing zal volgens de Belgische Brouwers heel weinig effect hebben op de staatsfinanciën. De accijnsverhoging zal een negatieve invloed hebben op de bierprijs in België en zal de moeilijkheden die de horecasector kent, nog verder op de spits drijven, zo stellen de Belgische Brouwers. Voorts zal het verschil met het andere grote bierland in de EU, Duitsland, alleen maar groter worden, waardoor onze concurrentiepositie nog meer onder druk komt te staan. De Belgische Brouwers wijzen er ook op dat de Belgische beslissing nog eens bovenop de accijnsverhoging van 160 procent in Frankrijk komt. (Belga)