De VS voerden in maart 2010 de zogenaamde "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA) in, die alle financiële instellingen wereldwijd verplicht om bepaalde informatie over hun klanten die inwoner of onderdaan zijn van de VS rechtstreeks door te geven aan de Amerikaanse belastingadministratie. Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overtuigden de Amerikaanse fiscus in 2012 er echter van om een IGA te sluiten ter vervanging van de directe rapporteringsplicht door buitenlandse financiële instellingen. Daardoor worden de gegevens door de betrokken financiële instellingen aan de belastingadministraties van hun respectievelijke vestigingsstaten doorgegeven, die ze op hun beurt automatisch aan de Amerikaanse fiscus meedelen. Ons land liet enige tijd geleden aan de VS formeel weten ook zo'n FATCA-akkoord te willen sluiten. Die moet de verplichtingen voor de Belgische financiële instellingen werkbaarder maken en juridische problemen oplossen. Een aantal Belgische banken gaf immers al aan van hun Amerikaanse klanten af te willen wegens deze wetgeving, die volgens hen te moeilijk te implementeren valt en te veel kosten met zich mee zou brengen. Een IGA biedt bovendien ook de mogelijkheid om met de VS een automatische uitwisseling af te spreken van gegevens over de financiële rekeningen die door Belgische belastingplichtigen in de VS aangehouden worden. (Belga)

De VS voerden in maart 2010 de zogenaamde "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA) in, die alle financiële instellingen wereldwijd verplicht om bepaalde informatie over hun klanten die inwoner of onderdaan zijn van de VS rechtstreeks door te geven aan de Amerikaanse belastingadministratie. Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overtuigden de Amerikaanse fiscus in 2012 er echter van om een IGA te sluiten ter vervanging van de directe rapporteringsplicht door buitenlandse financiële instellingen. Daardoor worden de gegevens door de betrokken financiële instellingen aan de belastingadministraties van hun respectievelijke vestigingsstaten doorgegeven, die ze op hun beurt automatisch aan de Amerikaanse fiscus meedelen. Ons land liet enige tijd geleden aan de VS formeel weten ook zo'n FATCA-akkoord te willen sluiten. Die moet de verplichtingen voor de Belgische financiële instellingen werkbaarder maken en juridische problemen oplossen. Een aantal Belgische banken gaf immers al aan van hun Amerikaanse klanten af te willen wegens deze wetgeving, die volgens hen te moeilijk te implementeren valt en te veel kosten met zich mee zou brengen. Een IGA biedt bovendien ook de mogelijkheid om met de VS een automatische uitwisseling af te spreken van gegevens over de financiële rekeningen die door Belgische belastingplichtigen in de VS aangehouden worden. (Belga)