Het rapport wijst er op dat de regering de werknemersorganisaties niet heeft geraadpleegd bij belangrijke wijzigingen aan het pensioenstelsel en de werkloosheid. Pas na een algemene staking werden consultaties georganiseerd, aldus het IVV. De internationale vakbondskoepel wijst ook op de beperkingen die worden ondervonden bij het opzetten van stakersposten. Uitspraken daaromtrent van rechtbanken schenden het stakingsrecht. Tenslotte wijst het IVV ook op de inmenging van de overheden bij werkonderbrekingen, zoals het uitreiken van gemeentelijke administratieve sancties om vakbondsacties te beperken. Zo werden in oktober 2012 twintig vakbondsmensen verplicht om te stoppen met pamfletten uit te delen voor een supermarkt na waarschuwingen met dergelijke sancties. (Belga)

Het rapport wijst er op dat de regering de werknemersorganisaties niet heeft geraadpleegd bij belangrijke wijzigingen aan het pensioenstelsel en de werkloosheid. Pas na een algemene staking werden consultaties georganiseerd, aldus het IVV. De internationale vakbondskoepel wijst ook op de beperkingen die worden ondervonden bij het opzetten van stakersposten. Uitspraken daaromtrent van rechtbanken schenden het stakingsrecht. Tenslotte wijst het IVV ook op de inmenging van de overheden bij werkonderbrekingen, zoals het uitreiken van gemeentelijke administratieve sancties om vakbondsacties te beperken. Zo werden in oktober 2012 twintig vakbondsmensen verplicht om te stoppen met pamfletten uit te delen voor een supermarkt na waarschuwingen met dergelijke sancties. (Belga)