De Oeso schroeft haar prognoses voor de Belgische economie fors terug. Ze ging in haar vorige rapport (in november vorig jaar) uit van een groei van 0,5 procent dit jaar, maar voorspelt nu een nulgroei. Daarmee komt de Oeso op dezelfde lijn als de Nationale Bank en de Europese Commissie. Volgend jaar ziet de Oeso een groei van 1,1 procent. Ook dat is een forse neerwaartse bijstelling (tot nu toe was er sprake van +1,6 procent). De Oeso bevestigt de begrotingsinpanningen van de regering. "De begroting 2013 en een bijkomend besparingspakket in maart (bij de begrotingscontrole, nvdr) leiden tot een structurele inspanning van 1 procent van het bbp in 2013", luidt het. "Voor 2014 wordt een bijkomende inspanning van 0,5 procent bbp verondersteld, hetgeen in lijn is met de regeringsdoelstelling van een structureel begrotingsevenwicht in 2015." De regering engageerde zich eerder voor een structurele verbetering van 0,4 procent bbp in 2014 op de weg om het structurele begrotingstekort tegen 2015 weg te werken. Een jaar later zou de begroting ook nominaal opnieuw in evenwicht moeten zijn. (Belga)

De Oeso schroeft haar prognoses voor de Belgische economie fors terug. Ze ging in haar vorige rapport (in november vorig jaar) uit van een groei van 0,5 procent dit jaar, maar voorspelt nu een nulgroei. Daarmee komt de Oeso op dezelfde lijn als de Nationale Bank en de Europese Commissie. Volgend jaar ziet de Oeso een groei van 1,1 procent. Ook dat is een forse neerwaartse bijstelling (tot nu toe was er sprake van +1,6 procent). De Oeso bevestigt de begrotingsinpanningen van de regering. "De begroting 2013 en een bijkomend besparingspakket in maart (bij de begrotingscontrole, nvdr) leiden tot een structurele inspanning van 1 procent van het bbp in 2013", luidt het. "Voor 2014 wordt een bijkomende inspanning van 0,5 procent bbp verondersteld, hetgeen in lijn is met de regeringsdoelstelling van een structureel begrotingsevenwicht in 2015." De regering engageerde zich eerder voor een structurele verbetering van 0,4 procent bbp in 2014 op de weg om het structurele begrotingstekort tegen 2015 weg te werken. Een jaar later zou de begroting ook nominaal opnieuw in evenwicht moeten zijn. (Belga)