Alleen Luxemburg scoort nog hoger dan België. Er zijn ook zes landen, waaronder Duitsland, die geen geen minimumloon hebben. De opgegeven bedragen zijn wel brutolonen. Er moeten nog belastingen en sociale bijdragen van afgetrokken worden. De omvang daarvan verschilt per land. De Standaard wijst erop dat hoge minimumlonen ervoor zorgen dat "wie werkt, uit de armoede raakt". Wel hebben landen met hoge minimumlonen doorgaans weinig banen voor laaggeschoolden en daardoor veel armen die niet aan werk raken. Lage minimumlonen zorgen er dan weer vaak voor dat die landen veel "working poor" hebben, werkende armen. (Belga)

Alleen Luxemburg scoort nog hoger dan België. Er zijn ook zes landen, waaronder Duitsland, die geen geen minimumloon hebben. De opgegeven bedragen zijn wel brutolonen. Er moeten nog belastingen en sociale bijdragen van afgetrokken worden. De omvang daarvan verschilt per land. De Standaard wijst erop dat hoge minimumlonen ervoor zorgen dat "wie werkt, uit de armoede raakt". Wel hebben landen met hoge minimumlonen doorgaans weinig banen voor laaggeschoolden en daardoor veel armen die niet aan werk raken. Lage minimumlonen zorgen er dan weer vaak voor dat die landen veel "working poor" hebben, werkende armen. (Belga)