Opvallend, ook de huishoudens in de met schulden beladen en door besparingsplannen geteisterde Zuid-Europese landen noteren hoge doorsneevermogens. Zo heeft de modale Cyprioot 266.900 euro. Ook Spanje (182.700 euro), Italië (173.500) en Malta (215.900) scoren hoog. Het vermogen van de doorsnee Griek bedraagt zowat het dubbele van dat van de Duitser, de Portugees heeft bijna 25.000 euro meer. Luxemburg spant de kroon met een doorsnee vermogen van 397.800 euro. Een van de factoren die hier spelen, is het bezit van een eigen woonst. Dat verschilt sterk van land tot land. In België, Luxemburg en de zuidelijke landen ligt het bezit van een eigen woonst hoog. De doorsnee huiseigenaar van de eurozone heeft een vermogen van 217.600 euro tegenover 9.100 euro voor huurders. De cijfers hierboven zijn steeds de mediaanwaarden. De ene helft van de bevolking heeft met andere woorden meer, de andere helft minder. Als men het gemiddelde neemt, geeft dit een vertekend beeld omdat rijke huishoudens zwaarder doorwegen. Zo bedraagt het gemiddelde nettovermogen in ons land 338.600 euro en 230.800 euro in de eurozone. (Belga)

Opvallend, ook de huishoudens in de met schulden beladen en door besparingsplannen geteisterde Zuid-Europese landen noteren hoge doorsneevermogens. Zo heeft de modale Cyprioot 266.900 euro. Ook Spanje (182.700 euro), Italië (173.500) en Malta (215.900) scoren hoog. Het vermogen van de doorsnee Griek bedraagt zowat het dubbele van dat van de Duitser, de Portugees heeft bijna 25.000 euro meer. Luxemburg spant de kroon met een doorsnee vermogen van 397.800 euro. Een van de factoren die hier spelen, is het bezit van een eigen woonst. Dat verschilt sterk van land tot land. In België, Luxemburg en de zuidelijke landen ligt het bezit van een eigen woonst hoog. De doorsnee huiseigenaar van de eurozone heeft een vermogen van 217.600 euro tegenover 9.100 euro voor huurders. De cijfers hierboven zijn steeds de mediaanwaarden. De ene helft van de bevolking heeft met andere woorden meer, de andere helft minder. Als men het gemiddelde neemt, geeft dit een vertekend beeld omdat rijke huishoudens zwaarder doorwegen. Zo bedraagt het gemiddelde nettovermogen in ons land 338.600 euro en 230.800 euro in de eurozone. (Belga)