Volgens Voka heeft de regering via het zomerakkoord enkele belangrijke stappen gezet om ons land competitiever te maken. "Zomerakkoord zal bedrijven boost geven", luidt de tweet van gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. De Voka-topman spreekt van een "ambitieuze daling van de vennootschapsbelasting die onze bedrijven een extra stimulans zal geven om te investeren", al blijft het afwachten hoe een aantal compenserende maatregelen zoals de minimumbelasting in de praktijk uitgevoerd wordt.

Voka is ook tevreden dat de regering het initiatief neemt om spaargeld te activeren, door een vrijstelling van de roerende voorheffing op dividenden van aandelen en een uitbreiding van de aftrek voor het pensioensparen.

Flexibeler arbeidsmarkt

Binnen een reeks sociaaleconomische ingrepen springt voor Voka vooral de soepelere regeling voor de nachtarbeid en het zondagswerk in de e-commerce in het oog. "Willen we in de economie van de toekomst nog een plaats hebben, dan moeten we onze arbeidsmarkt durven te hervormen. We hebben in de afgelopen jaren een achterstand opgebouwd inzake e-commerce en nachtarbeid, waar onze buurlanden gretig gebruik van maken. Het is positief dat de regering in het zomerakkoord ook hier verandering in wil brengen", zegt Maertens.

Toch is het ook hier afwachten hoe de maatregelen in de praktijk worden uitgevoerd. "Het doel is goed maar bij de uitwerking ervan moet er nauwlettend op toegekeken worden dat er geen extra administratieve regels aan onze bedrijven worden opgelegd en dat er in de vele maatregelen geen adders onder het gras zitten", verduidelijkt Maertens.

Begroting in het rood

Minpunt volgens de ondernemersorganisatie is de begroting die in het rood blijft: het overheidstekort wordt slechts met 0,6 procent van het bbp verkleind of 2,6 miljard euro. Dat is minder dan de 4,3 miljard euro die door het monitoringcomité werd vooropgesteld

Ook het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) reageert woensdag overwegend positief op het zomerakkoord: "In het begrotingsakkoord van de federale regering worden op een aantal domeinen 'belangrijke stappen voorwaarts gezet die ondernemerschap, investeringen, groei en jobs verder zullen versterken'".

Het VBO verwijst naar een ingrijpende hervorming van de vennootschapsbelasting, een verdere dynamisering van de arbeidsmarkt, een nieuwe eenvoudige mogelijkheid voor winstdeelname ten voordele van werknemers, en een verdere versterking van het Nationaal Investeringspact.

Historische doorbraak

Toch blijft ook het VBO op zijn hoede. "Er moet scrupuleus nagegaan worden of modaliteiten van procedurele of andere aard niet tot gevolg hebben dat sommige doorbraken in feite dode letter zullen blijven", klinkt het. Maar de werkgeversorganisaite is tevreden dat de regering "de hervormingstrein opnieuw op het goede spoor heeft gezet, met gedurfde en verstrekkende maatregelen". "De fiscale consolidatie is een historische doorbraak", besluit CEO Pieter Timmermans. "Ook de integrale uitvoering van de taxshift en de daling van de vennootschapsbelasting zijn cruciaal om ons land aantrekkelijk te maken voor investeerders. Dit, samen met de aangekondigde maatregelen op het vlak van de flexibilisering van de arbeidsmarkt, moet ervoor zorgen dat bedrijven ook in de komende jaren een partner voor groei, jobs en bijgevolg koopkracht zullen zijn. Een structureel groeipad van 2 procent of meer wordt met deze hervormingen mogelijk".

Het zomerakkoord bevat verschillende gunstige maatregelen voor kmo's, stelt Johan Bortier, directeur van de studiedienst van ondernemersorganisatie Unizo, vast in een eerste reactie: "We zijn alvast zeer positief over de voorziene verlaging van de vennootschapsbelasting voor kmo's naar 20 procent."

Hervorming arbeidsmarkt

Unizo zegt wel benieuwd te zijn naar de "compenserende" maatregelen, aangezien de regering de verlaging budgetneutraal wil houden. De ondernemersorganisatie uit zich positief over de geplande hervormingen van dce arbeidsmarkt, zoals de verlaging van de opzegtermijn naar één week tijdens de eerste drie maanden van de arbeidsovereenkomst. "Dit komt de facto neer op de herinvoering van een beperkte proefperiode, iets waar Unizo, samen met de andere werkgeversorganisaties, al lang op aandrong. "We zijn tevreden dat de regering hier haar verantwoordelijkheid heeft genomen, nadat de vakbonden het initieel sociaal akkoord hierover hadden opgeblazen", aldus Bortier.

Voorts kan de uitbreiding van het flexi-jobsysteem naar de detailhandel en de versoepelde nachtarbeidregeling voor wie aan e-commerce doet, op de goedkeuring van Unizo rekenen, net als het schrappen van het verbod op interimwerk in bepaalde sectoren.

Oneerlijke concurrentie

De ondernemersorganisatie reageert eveneens positief op het verkorten van de carensmaand voor zelfstandigen wanneer die arbeidsongeschikt zijn.

Een pak terughoudender staat Unizo tegenover de mogelijkheid om tot 500 euro per maand onbelast bij te verdienen in bepaalde soorten 'vrijetijdswerk' en deeleconomie. "Dit mag niet leiden tot nog meer oneerlijke concurrentie ten aanzien van onze ondernemers." Unizo reageert nog vol onbegrip op de invoering van mystery calls tegen discriminatie bij aanwervingen.

Volgens Voka heeft de regering via het zomerakkoord enkele belangrijke stappen gezet om ons land competitiever te maken. "Zomerakkoord zal bedrijven boost geven", luidt de tweet van gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. De Voka-topman spreekt van een "ambitieuze daling van de vennootschapsbelasting die onze bedrijven een extra stimulans zal geven om te investeren", al blijft het afwachten hoe een aantal compenserende maatregelen zoals de minimumbelasting in de praktijk uitgevoerd wordt. Voka is ook tevreden dat de regering het initiatief neemt om spaargeld te activeren, door een vrijstelling van de roerende voorheffing op dividenden van aandelen en een uitbreiding van de aftrek voor het pensioensparen. Binnen een reeks sociaaleconomische ingrepen springt voor Voka vooral de soepelere regeling voor de nachtarbeid en het zondagswerk in de e-commerce in het oog. "Willen we in de economie van de toekomst nog een plaats hebben, dan moeten we onze arbeidsmarkt durven te hervormen. We hebben in de afgelopen jaren een achterstand opgebouwd inzake e-commerce en nachtarbeid, waar onze buurlanden gretig gebruik van maken. Het is positief dat de regering in het zomerakkoord ook hier verandering in wil brengen", zegt Maertens. Toch is het ook hier afwachten hoe de maatregelen in de praktijk worden uitgevoerd. "Het doel is goed maar bij de uitwerking ervan moet er nauwlettend op toegekeken worden dat er geen extra administratieve regels aan onze bedrijven worden opgelegd en dat er in de vele maatregelen geen adders onder het gras zitten", verduidelijkt Maertens. Minpunt volgens de ondernemersorganisatie is de begroting die in het rood blijft: het overheidstekort wordt slechts met 0,6 procent van het bbp verkleind of 2,6 miljard euro. Dat is minder dan de 4,3 miljard euro die door het monitoringcomité werd vooropgesteld Ook het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) reageert woensdag overwegend positief op het zomerakkoord: "In het begrotingsakkoord van de federale regering worden op een aantal domeinen 'belangrijke stappen voorwaarts gezet die ondernemerschap, investeringen, groei en jobs verder zullen versterken'". Het VBO verwijst naar een ingrijpende hervorming van de vennootschapsbelasting, een verdere dynamisering van de arbeidsmarkt, een nieuwe eenvoudige mogelijkheid voor winstdeelname ten voordele van werknemers, en een verdere versterking van het Nationaal Investeringspact. Toch blijft ook het VBO op zijn hoede. "Er moet scrupuleus nagegaan worden of modaliteiten van procedurele of andere aard niet tot gevolg hebben dat sommige doorbraken in feite dode letter zullen blijven", klinkt het. Maar de werkgeversorganisaite is tevreden dat de regering "de hervormingstrein opnieuw op het goede spoor heeft gezet, met gedurfde en verstrekkende maatregelen". "De fiscale consolidatie is een historische doorbraak", besluit CEO Pieter Timmermans. "Ook de integrale uitvoering van de taxshift en de daling van de vennootschapsbelasting zijn cruciaal om ons land aantrekkelijk te maken voor investeerders. Dit, samen met de aangekondigde maatregelen op het vlak van de flexibilisering van de arbeidsmarkt, moet ervoor zorgen dat bedrijven ook in de komende jaren een partner voor groei, jobs en bijgevolg koopkracht zullen zijn. Een structureel groeipad van 2 procent of meer wordt met deze hervormingen mogelijk". Het zomerakkoord bevat verschillende gunstige maatregelen voor kmo's, stelt Johan Bortier, directeur van de studiedienst van ondernemersorganisatie Unizo, vast in een eerste reactie: "We zijn alvast zeer positief over de voorziene verlaging van de vennootschapsbelasting voor kmo's naar 20 procent." Unizo zegt wel benieuwd te zijn naar de "compenserende" maatregelen, aangezien de regering de verlaging budgetneutraal wil houden. De ondernemersorganisatie uit zich positief over de geplande hervormingen van dce arbeidsmarkt, zoals de verlaging van de opzegtermijn naar één week tijdens de eerste drie maanden van de arbeidsovereenkomst. "Dit komt de facto neer op de herinvoering van een beperkte proefperiode, iets waar Unizo, samen met de andere werkgeversorganisaties, al lang op aandrong. "We zijn tevreden dat de regering hier haar verantwoordelijkheid heeft genomen, nadat de vakbonden het initieel sociaal akkoord hierover hadden opgeblazen", aldus Bortier. Voorts kan de uitbreiding van het flexi-jobsysteem naar de detailhandel en de versoepelde nachtarbeidregeling voor wie aan e-commerce doet, op de goedkeuring van Unizo rekenen, net als het schrappen van het verbod op interimwerk in bepaalde sectoren. De ondernemersorganisatie reageert eveneens positief op het verkorten van de carensmaand voor zelfstandigen wanneer die arbeidsongeschikt zijn. Een pak terughoudender staat Unizo tegenover de mogelijkheid om tot 500 euro per maand onbelast bij te verdienen in bepaalde soorten 'vrijetijdswerk' en deeleconomie. "Dit mag niet leiden tot nog meer oneerlijke concurrentie ten aanzien van onze ondernemers." Unizo reageert nog vol onbegrip op de invoering van mystery calls tegen discriminatie bij aanwervingen.