De zesde staatshervorming heeft meer bevoegdheden in de gezondheidszorg verschoven naar de regio's. In de gezondheidszorg lijkt niemand daar blij mee. Is versnippering het probleem of is er gewoon te weinig budget overgeheveld?

YOLEEN VAN CAMP. "Dat is twee keer hetzelfde probleem. De deelstaten zijn bevoegd voor preventie. Als minister De Block klaagt dat het alcoholplan niet lukt door de versnippering, moet je dat juist interpreteren. De deelstaten zijn inderdaad bevoegd voor preventie, maar het budget voor de gezondheidszorg blijft grotendeels federaal. De deelstaten krijgen onvoldoende middelen om aan preventie te doen.
...