Nu Europa te maken heeft met ongezien hoge energieprijzen grijpen regeringen met alles samen honderden miljarden euro's in om de financiële klap voor gezinnen en bedrijven te verzachten. Terwijl ze ondersteunende maatregelen nemen, is het echter de taak van de ECB om de inflatie te bestrijden.

Te midden van een dalende economische groei en torenhoge consumptieprijzen, wordt het afstemmen van het fiscaal en monetair beleid almaar uitdagender. 'Onze grootste zorg is een monetair beleid om de inflatie onder controle te krijgen en een fiscaal beleid dat almaar meer doet om mensen (en dus ook de economie, red.) te ondersteunen', zei Wunsch in de marge van de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in de Amerikaanse hoofdstad Washington. 'Er is een reëel risico op een discrepantie in het beleid, met als gevolg zowel hogere rentes - want wij moeten onze job doen - als hogere begrotingstekorten.'

Volgens Wunsch is het nu al 'redelijk' om de rente op te krikken van de huidige 0,75 tot 3 procent om de consumptieprijzen onder controle te krijgen. Een 'subsidieoorlog' waarbij landen hun energie-intensieve bedrijven massaal geld zouden toestoppen, zou de druk alleen maar opvoeren.

Hoewel de situatie in de eurozone nog niet zo gespannen is, pleiten ECB-functionarissen er al maandenlang voor dat steunmaatregelen voor gezinnen en bedrijven gericht moeten zijn. Zo moet de inflatie - die in de negentien landen met de gemeenschappelijke munt 10 procent bedraagt - mee onder controle worden gehouden. De ECB mikt op een inflatie van 2 procent.

Volgens Wunsch is een technische recessie in Europa nu het 'basisscenario', maar dat alleen zal de inflatie niet 'onder controle' krijgen. 'De marktverwachting is dat we de rente naar 3 procent zullen brengen. We moeten dat overwegen.' Tegelijk moet de ECB snel werk maken van de afbouw van de 5 biljoen euro aan staatsobligaties die de centrale bank opkocht tijdens crisisjaren, vindt de Belg.

Nu Europa te maken heeft met ongezien hoge energieprijzen grijpen regeringen met alles samen honderden miljarden euro's in om de financiële klap voor gezinnen en bedrijven te verzachten. Terwijl ze ondersteunende maatregelen nemen, is het echter de taak van de ECB om de inflatie te bestrijden. Te midden van een dalende economische groei en torenhoge consumptieprijzen, wordt het afstemmen van het fiscaal en monetair beleid almaar uitdagender. 'Onze grootste zorg is een monetair beleid om de inflatie onder controle te krijgen en een fiscaal beleid dat almaar meer doet om mensen (en dus ook de economie, red.) te ondersteunen', zei Wunsch in de marge van de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in de Amerikaanse hoofdstad Washington. 'Er is een reëel risico op een discrepantie in het beleid, met als gevolg zowel hogere rentes - want wij moeten onze job doen - als hogere begrotingstekorten.'Volgens Wunsch is het nu al 'redelijk' om de rente op te krikken van de huidige 0,75 tot 3 procent om de consumptieprijzen onder controle te krijgen. Een 'subsidieoorlog' waarbij landen hun energie-intensieve bedrijven massaal geld zouden toestoppen, zou de druk alleen maar opvoeren. Hoewel de situatie in de eurozone nog niet zo gespannen is, pleiten ECB-functionarissen er al maandenlang voor dat steunmaatregelen voor gezinnen en bedrijven gericht moeten zijn. Zo moet de inflatie - die in de negentien landen met de gemeenschappelijke munt 10 procent bedraagt - mee onder controle worden gehouden. De ECB mikt op een inflatie van 2 procent. Volgens Wunsch is een technische recessie in Europa nu het 'basisscenario', maar dat alleen zal de inflatie niet 'onder controle' krijgen. 'De marktverwachting is dat we de rente naar 3 procent zullen brengen. We moeten dat overwegen.' Tegelijk moet de ECB snel werk maken van de afbouw van de 5 biljoen euro aan staatsobligaties die de centrale bank opkocht tijdens crisisjaren, vindt de Belg.