Als Wolfgang Schäuble spreekt, komt de fine fleur van de Belgische economie luisteren. Tientallen captains of industry schoven deze middag aan. De Duitse federale minister van Financiën was eens te meer bijzonder duidelijk.
...

Als Wolfgang Schäuble spreekt, komt de fine fleur van de Belgische economie luisteren. Tientallen captains of industry schoven deze middag aan. De Duitse federale minister van Financiën was eens te meer bijzonder duidelijk. "Wij, Duitsers, worden altijd met de vinger gewezen voor onze domme besparingspolitiek. Het klopt uiteraard dat onze economie profiteert van de euro. Het overschot op onze lopende begroting zal dit jaar 8 procent bedragen. Zonder de zwakke euro was het Duitse overschot op de lopende rekening maar half zo groot. Nooit was de werkgelegenheidsgraad in Duitsland groter. Het consumentenvertrouwen piekt. We profiteren volop mee van de lage intrestvoeten. Maar we moeten blijven bezuinigen, want binnenkort gaan de babyboomers met pensioen. In een geglobaliseerde wereld zie je de economie op een disruptieve manier veranderen. We concurreren met de wereld, niet met individuele Europese lidstaten. Wie met de wereld wil concurreren, moet continu zijn eigen concurrentiepositie verbeteren."Wolfgang Schäuble sloeg en zalfde tegelijk. "Bespaart Duitsland echt wel zo hard? De federale overheid heeft de voorbije jaren het investeringsbudget met driekwart verhoogd. De middelen voor O&O zijn in een decennium verdubbeld. Je ziet overigens in de hele eurozone de economie opleven. Ook in Italië, Spanje, Griekenland. En toch blijft de Europese muntunie een erg breekbare constructie. We hebben een gezamenlijke munt, maar er is geen politieke en fiscale unie. Die zou wel vanzelf ontstaan, na de invoering van de euro, werd in het verleden geopperd. Maar wat zien we? We hebben weliswaar regels, maar die zijn niet afdwingbaar gemaakt. Wie de regels niet wil aanvaarden, moet ook niet denken dat hij lid van de club kan zijn. Uiteraard zijn we zelf in de fout gegaan. Frankrijk en Duitsland waren de twee grote lidstaten van euroland die als eerste de regels rond het maximale begrotingstekort schonden."Wolfgang Schäuble blijft erop hameren dat bezuinigen en hervormen levensnoodzakelijk is. "Het soepele geldbeleid van de Europese Centrale Bank creëert te veel verkeerde stimulansen. We moeten onszelf verplichten ongemakkelijke hervormingen door te voeren, voor de lange termijn. Dat is moeilijk. We leven in een democratie, en die leeft van de korte termijn. In Duitsland hebben we die hervormingen tien jaar geleden doorgevoerd. Dat was toen nodig, want we werden de zieke man van Europa genoemd. Het gevaar is dat we door ons economische succes te zelfgenoegzaam worden. Als we niet waakzaam blijven, zijn we over tien jaar misschien opnieuw de zieke man van Europa."In die context laat Schäuble zich ook uit over een noodzakelijk evenwicht tussen het delen van risico's tussen de Europese landen en het verminderen van de risico's. Voor Schäuble is die solidariteit van gedeelde risico's maar mogelijk als eerst de risicograad verminderd wordt, bijvoorbeeld door de concurrentiekracht van de verschillende landen of de solvabiliteit van de Europese banken te versterken. Hij verwees daarbij ook naar een Europese depositogarantie. Het heeft geen zin dat op te zetten als de Europese banken nog te wankel zijn.De bekende Vlaamse captain of industry Thomas Leysen vroeg Wolfgang Schäuble hoe de Europese Unie moet reageren op het eventuele toenemende gevaar van protectionisme onder de Amerikaanse president Donald Trump. "Europa moet met heel veel zelfvertrouwen naar buiten treden", antwoordde de Duitse federale minister. "In een geglobaliseerde wereld bereik je niets met protectionisme. Het is niet toevallig dat het in 2017 net een eeuw geleden is dat de Verenigde Staten de leidende natie in de wereld werden. Ze zijn dat tot vandaag. De Verenigde Staten kunnen niet sterk blijven via protectionisme. Ik ben optimistisch dat de Verenigde Staten hun protectionistische discours wel zullen bijsturen. Trouwens, dat is niet een zaak van de Verenigde Staten alleen. Er zijn dit jaar verkiezingen in diverse Europese lidstaten. Eurosceptici hebben de wind in de zeilen. Autoritaire regimes zijn in trek, want die zouden zogezegd efficiënter regeren. Dat is bijzonder gevaarlijk. We moeten dus ook onze Europese burgers overtuigen van het nut van open markten. Dat moeten we niet doen via ingewikkelde institutionele discussies. Nee, laten we pragmatisch werken met het instrumentarium dat we al hebben. Persoonlijk ben ik voor een grotere overheveling van bevoegdheden van het nationale naar het Europese niveau. Maar de bevolking wil dat niet, een land als Luxemburg uitgezonderd. Mensen zijn daar niet klaar voor. Dat moet je kunnen aanvaarden."En wat met de brexit? vroeg onze federale minister van Werk, Kris Peeters (CD&V). "We moeten absoluut vermijden dat andere lidstaten het Britse voorbeeld volgen", oordeelt Wolfgang Schäuble. "En tegelijk moeten we ervoor zorgen dat we heel hechte relaties behouden met het Verenigd Koninkrijk. Europa heeft alle belang bij een sterke Britse partner. Ik heb overigens de indruk dat de Britse regering nog steeds niet goed beseft hoe moeilijk de effectieve realisatie van de brexit wel zal zijn. De voormalige Britse premier Tony Blair voert nu campagne tegen de brexit. Dat is echt wel rijkelijk laat."