Zal de federale regering blijven streven naar een structureel begrotingsevenwicht in 2018 of komt er uitstel? De ploeg-Michel moet dit en volgend jaar op zoek naar 2,4 miljard euro om haar budgettair huiswerk in lijn te houden met de afspraken met Europa. Die houden dus een evenwicht in 2018 in, al zal ook daarvoor in 2018 opnieuw een inspanning moeten gebeuren.

De vraag rijst of een te strak keurslijf volgen de prille groei en jobcreatie niet zal schaden. Vicepremier Kris Peeters (CD&V) uitte daarover maandag zijn bezorgdheid, maar minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) antwoordde dat het evenwicht in 2018, dat deel uitmaakt van het regeerakkoord, voor hem het uitgangspunt blijft. De Franstalige liberalen van MR opperden eerder al dat uitstel van dat evenwicht geen taboe hoeft te zijn. De Hoge Raad voor Financiën schoof in april eveneens 2019 naar voren.

Drie hefbomen

"Er zijn drie hefbomen binnen het begrotingswerk waarvan er geen enkele op zich exclusief is: de uitgaven, de inkomsten en het traject. Het evenwicht uitstellen en tegelijkertijd de Europese criteria respecteren, is mogelijk, maar het is geen wondermiddel. We zullen op de andere hefbomen moeten blijven werken", aldus minister Wilmès dinsdag.

De Europese Commissie kijkt in de eerste plaats naar de mate waarin België zijn doelstelling op middellange termijn (MTO) respecteert. Het gaat daarbij om de vraag of ons land in staat is zichzelf te financieren en de vergrijzingskost van zijn bevolking te dragen. Als gevolg van de pensioenhervorming is die MTO gedaald van 0,75 naar nul procent.

"De regering zal beslissingen nemen na grondige analyse van de cijfers, die momenteel aan de gang is. We zitten nog steeds in die fase. De discussies binnen de ministerraad zijn nog niet van start gegaan", aldus Wilmès. (Belga/NS)

Zal de federale regering blijven streven naar een structureel begrotingsevenwicht in 2018 of komt er uitstel? De ploeg-Michel moet dit en volgend jaar op zoek naar 2,4 miljard euro om haar budgettair huiswerk in lijn te houden met de afspraken met Europa. Die houden dus een evenwicht in 2018 in, al zal ook daarvoor in 2018 opnieuw een inspanning moeten gebeuren. De vraag rijst of een te strak keurslijf volgen de prille groei en jobcreatie niet zal schaden. Vicepremier Kris Peeters (CD&V) uitte daarover maandag zijn bezorgdheid, maar minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) antwoordde dat het evenwicht in 2018, dat deel uitmaakt van het regeerakkoord, voor hem het uitgangspunt blijft. De Franstalige liberalen van MR opperden eerder al dat uitstel van dat evenwicht geen taboe hoeft te zijn. De Hoge Raad voor Financiën schoof in april eveneens 2019 naar voren. "Er zijn drie hefbomen binnen het begrotingswerk waarvan er geen enkele op zich exclusief is: de uitgaven, de inkomsten en het traject. Het evenwicht uitstellen en tegelijkertijd de Europese criteria respecteren, is mogelijk, maar het is geen wondermiddel. We zullen op de andere hefbomen moeten blijven werken", aldus minister Wilmès dinsdag. De Europese Commissie kijkt in de eerste plaats naar de mate waarin België zijn doelstelling op middellange termijn (MTO) respecteert. Het gaat daarbij om de vraag of ons land in staat is zichzelf te financieren en de vergrijzingskost van zijn bevolking te dragen. Als gevolg van de pensioenhervorming is die MTO gedaald van 0,75 naar nul procent. "De regering zal beslissingen nemen na grondige analyse van de cijfers, die momenteel aan de gang is. We zitten nog steeds in die fase. De discussies binnen de ministerraad zijn nog niet van start gegaan", aldus Wilmès. (Belga/NS)