De IEA merkt op dat sinds 2002 de productiebedrijven voorop lopen in het verminderen van hun energieverbruik. De vermindering in de transportsector en bij de particulieren ligt een pak lager, bij de dienstensector (commerciële en overheidsdiensten, landbouw, visserij en bosindustrie) wordt zelfs meer energie verbruikt dan tien jaar daarvoor.

Ook wijst het agentschap erop dat er sinds 2008, toen ze haar eerste soortgelijke studie uitbracht, best wel wat vooruitgang is geboekt. De uitstoot van broeikassen is gedaald, door de inbreng van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie én - vooral maar helaas - de economische crisis.

Tegelijk is echter de bezorgdheid gestegen over de bevoorradingszekerheid. Verouderde kern- en kolencentrales worden gesloten, de energiemarkten hebben moeite met de integratie van almaar meer hernieuwbare energie, terwijl Europa zijn olie- en gasbevoorrading tracht te diversifiëren.

Europa moet dan ook zijn interne energiemarkt versterken, vindt het IEA. "Zo kan zowel de bevoorradingszekerheid als het concurrentievermogen van de industrie worden versterkt." Daarvoor ontbreken belangrijke interconnecties, en bovendien leveren de huidige energiemarkten geen voordeel op voor de verbruikers. Daarom is er een sterke 'Energie Unie' nodig. Die moet met efficiënte marktregels en energiebeleid de ontwikkelingen van CO2-vriendelijke technologieën ondersteunen.

De IEA merkt op dat sinds 2002 de productiebedrijven voorop lopen in het verminderen van hun energieverbruik. De vermindering in de transportsector en bij de particulieren ligt een pak lager, bij de dienstensector (commerciële en overheidsdiensten, landbouw, visserij en bosindustrie) wordt zelfs meer energie verbruikt dan tien jaar daarvoor. Ook wijst het agentschap erop dat er sinds 2008, toen ze haar eerste soortgelijke studie uitbracht, best wel wat vooruitgang is geboekt. De uitstoot van broeikassen is gedaald, door de inbreng van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie én - vooral maar helaas - de economische crisis.Tegelijk is echter de bezorgdheid gestegen over de bevoorradingszekerheid. Verouderde kern- en kolencentrales worden gesloten, de energiemarkten hebben moeite met de integratie van almaar meer hernieuwbare energie, terwijl Europa zijn olie- en gasbevoorrading tracht te diversifiëren. Europa moet dan ook zijn interne energiemarkt versterken, vindt het IEA. "Zo kan zowel de bevoorradingszekerheid als het concurrentievermogen van de industrie worden versterkt." Daarvoor ontbreken belangrijke interconnecties, en bovendien leveren de huidige energiemarkten geen voordeel op voor de verbruikers. Daarom is er een sterke 'Energie Unie' nodig. Die moet met efficiënte marktregels en energiebeleid de ontwikkelingen van CO2-vriendelijke technologieën ondersteunen.