Dat blijkt uit een nieuwe studie van de KU Leuven die dinsdag verscheen in De Morgen, De Standaard en Het Nieuwsblad.

Cijfers van het steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE) van de KU Leuven tonen aan dat in 2009 slechts 5,7 procent van alle nieuwe indiensttredingen iemand van 50 of ouder betrof. Een jaar eerder bedroeg dat percentage nog 6,4, in 2007 nog 6,6.

Nochtans nam de voorbije jaren het aandeel van de vijftigplussers in de totale beroepsactieve bevolking toe: van 17,6 procent in 2003 tot 22,7 procent in 2009.

In vergelijking met de rest van Europa blijkt Vlaanderen een structureel probleem te hebben. Enkel werkloze vijftigplussers in Wallonië, Brussel en Slovenië hebben een nog lagere hertewerkstellingskans dan hun leeftijdsgenoten in Vlaanderen.

Volgens de cijfers van het WSE werkt bijna een derde van de Vlaamse vijftigplussers, die opnieuw aan de slag gingen, in de sector van de onroerende goederen, verhuur, diensten aan bedrijven. Dat is de sector waar ook de uitzendbureau's onder vallen.

De volledige verdeling over de sectoren van vijftigplussers die opnieuw werk hebben :

Onroerende goederen, verhuur, diensten aan bedrijven 29,1 procent
Groot-en kleinhandel 11,3 procent
Openbaar bestuur 10,7 procent
Gezondheidszorg en maatschappelijke diensten 8,7 procent
Hotels en restaurants 8,3 procent
Vervoer, opslag en communicatie 6,8 procent
Onderwijs 6,0 procent
Bouwnijverheid 4,5 procent
Gemeenschaps-, sociaal-culturele en persoonlijke diensten 4,0 procent
Metallurgie, vervaardiging producten van metaal 1,9 procent
Overige sectoren 8,7 procent

Dat blijkt uit een nieuwe studie van de KU Leuven die dinsdag verscheen in De Morgen, De Standaard en Het Nieuwsblad. Cijfers van het steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE) van de KU Leuven tonen aan dat in 2009 slechts 5,7 procent van alle nieuwe indiensttredingen iemand van 50 of ouder betrof. Een jaar eerder bedroeg dat percentage nog 6,4, in 2007 nog 6,6. Nochtans nam de voorbije jaren het aandeel van de vijftigplussers in de totale beroepsactieve bevolking toe: van 17,6 procent in 2003 tot 22,7 procent in 2009. In vergelijking met de rest van Europa blijkt Vlaanderen een structureel probleem te hebben. Enkel werkloze vijftigplussers in Wallonië, Brussel en Slovenië hebben een nog lagere hertewerkstellingskans dan hun leeftijdsgenoten in Vlaanderen.Volgens de cijfers van het WSE werkt bijna een derde van de Vlaamse vijftigplussers, die opnieuw aan de slag gingen, in de sector van de onroerende goederen, verhuur, diensten aan bedrijven. Dat is de sector waar ook de uitzendbureau's onder vallen. De volledige verdeling over de sectoren van vijftigplussers die opnieuw werk hebben :Onroerende goederen, verhuur, diensten aan bedrijven 29,1 procent Groot-en kleinhandel 11,3 procent Openbaar bestuur 10,7 procent Gezondheidszorg en maatschappelijke diensten 8,7 procent Hotels en restaurants 8,3 procent Vervoer, opslag en communicatie 6,8 procent Onderwijs 6,0 procent Bouwnijverheid 4,5 procent Gemeenschaps-, sociaal-culturele en persoonlijke diensten 4,0 procent Metallurgie, vervaardiging producten van metaal 1,9 procent Overige sectoren 8,7 procent