In België nam de werkloosheid toe van 6,6 pct in mei 2008 tot 8,1 pct einde 2009. Een reeks regeringsmaatregelen heeft toegelaten het banenverlies te beperken, maar zij zullen een nieuwe daling van de tewerkstelling niet kunnen verhinderen, meent Ernst&Young.

Volgens het rapport zal de werkloosheid in Europa blijven stijgen en in 2011 het nieuwe recordniveau van 17 miljoen werklozen bereiken. Pas in 2012 zal volgens de vooruitzichten het werkloosheidscijfer beginnen dalen.

"De recessie lijkt tot het verleden te behoren in de eurozone, maar het is te vroeg om een zucht van opluchting te slaken (...). Er is geen enkel volledig herstel te voorzien voor halfweg 2012", waarschuwt Gust Herrewijn van Ernst&Young België.

Het rapport voorziet een heropleving van de internationale handel en economisch herstel van de Amerikaanse en Aziatische economieën in 2010. De economie van de eurozone zal een licht herstel kennen door een stijging van de vraag.

Het herstel in België zal in 2010 moeizaam zijn, want de trage groei van onze belangrijkste handelspartners vertraagt de Belgische uitvoer. Het bbp zal over heel het jaar met 1,4 pct stijgen, wat toch een van de betere prestaties in de eurozone is.

In België nam de werkloosheid toe van 6,6 pct in mei 2008 tot 8,1 pct einde 2009. Een reeks regeringsmaatregelen heeft toegelaten het banenverlies te beperken, maar zij zullen een nieuwe daling van de tewerkstelling niet kunnen verhinderen, meent Ernst&Young. Volgens het rapport zal de werkloosheid in Europa blijven stijgen en in 2011 het nieuwe recordniveau van 17 miljoen werklozen bereiken. Pas in 2012 zal volgens de vooruitzichten het werkloosheidscijfer beginnen dalen. "De recessie lijkt tot het verleden te behoren in de eurozone, maar het is te vroeg om een zucht van opluchting te slaken (...). Er is geen enkel volledig herstel te voorzien voor halfweg 2012", waarschuwt Gust Herrewijn van Ernst&Young België. Het rapport voorziet een heropleving van de internationale handel en economisch herstel van de Amerikaanse en Aziatische economieën in 2010. De economie van de eurozone zal een licht herstel kennen door een stijging van de vraag. Het herstel in België zal in 2010 moeizaam zijn, want de trage groei van onze belangrijkste handelspartners vertraagt de Belgische uitvoer. Het bbp zal over heel het jaar met 1,4 pct stijgen, wat toch een van de betere prestaties in de eurozone is.