De strijd tegen de verspreiding van het coronavirus kost de verschillende overheden van ons land handenvol geld. De maatregelen nodig om de economische impact van de coronacrisis te milderen, wegen zwaar op het overheidsbudget, terwijl de economische krimp net zorgt voor minder belastinginkomsten.

Minister van Begroting David Clarinval (MR) gaf dinsdag in de Kamer een gedetailleerd overzicht van de budgettaire toestand van ons land. Een technische raming gaat nu uit van een tekort van 10 tot 12 procent van het BBP, of een bedrag tussen de 43 en de 50 miljard euro.

Steunmaatregelen

Aan de uitgavenzijde heeft de federale overheid al voor bijna 10 miljard euro aan maatregelen genomen. De factuur voor de deelstaten loopt al op tot 4,3 miljard euro.

Daarnaast zijn de inkomsten zwaar teruggevallen, al heeft dat ook deels te maken met het betalingsuitstel dat de regering heeft toegekend. Volgens een voorlopige analyse zouden de fiscale ontvangsten dit jaar 19,4 miljard euro lager liggen dan wat in maart is geraamd. Die schatting houdt nog geen rekening met fiscale steunmaatregelen die genomen zijn. Bijna de helft van het verlies situeert zich bij de bedrijfsvoorheffing, bijna een kwart bij de BTW.

Het Planbureau ging in april nog uit van een snel economisch herstel, maar denkt nu toch dat dit trager zal verlopen, omdat bedrijven investeringen uitstellen en omdat het consumentenvertrouwen daalt. Dit en volgend jaar samen zouden 111.000 jobs verloren gaan.

De strijd tegen de verspreiding van het coronavirus kost de verschillende overheden van ons land handenvol geld. De maatregelen nodig om de economische impact van de coronacrisis te milderen, wegen zwaar op het overheidsbudget, terwijl de economische krimp net zorgt voor minder belastinginkomsten. Minister van Begroting David Clarinval (MR) gaf dinsdag in de Kamer een gedetailleerd overzicht van de budgettaire toestand van ons land. Een technische raming gaat nu uit van een tekort van 10 tot 12 procent van het BBP, of een bedrag tussen de 43 en de 50 miljard euro.Aan de uitgavenzijde heeft de federale overheid al voor bijna 10 miljard euro aan maatregelen genomen. De factuur voor de deelstaten loopt al op tot 4,3 miljard euro. Daarnaast zijn de inkomsten zwaar teruggevallen, al heeft dat ook deels te maken met het betalingsuitstel dat de regering heeft toegekend. Volgens een voorlopige analyse zouden de fiscale ontvangsten dit jaar 19,4 miljard euro lager liggen dan wat in maart is geraamd. Die schatting houdt nog geen rekening met fiscale steunmaatregelen die genomen zijn. Bijna de helft van het verlies situeert zich bij de bedrijfsvoorheffing, bijna een kwart bij de BTW. Het Planbureau ging in april nog uit van een snel economisch herstel, maar denkt nu toch dat dit trager zal verlopen, omdat bedrijven investeringen uitstellen en omdat het consumentenvertrouwen daalt. Dit en volgend jaar samen zouden 111.000 jobs verloren gaan.