In aanloop naar de top in Davis verschijnt jaarlijks het Global Risks Report, een overzicht van de grootste risico's voor de stabiliteit in de wereld. Daarvoor worden bijna duizend deskundigen geïnterviewd, die de bedreigingen rangschikken op basis van impact en waarschijnlijkheid.

Gevaarlijker dan 2017

De lijst wordt net als in 2017 gedomineerd door milieurisico's. Het gaat om extreem weer, verlies van biodiversiteit en falende ecosystemen, grote natuurrampen, milieurampen en de klimaatverandering.

Maar bijna zes op tien van de deskundigen die geciteerd worden in het rapport verwachten dat de risico's in 2018 toenemen ten opzichte van vorig jaar - amper 7 procent ziet ze afnemen.

Trump

De experten maken zich ook zorgen over het verslechterende geopolitieke landschap: 93 procent verwacht dat politieke of economische conflicten tussen grootmachten erger worden. Bovendien zijn veel van de problemen met elkaar gelinkt, en wordt het "unilateralisme" van sommige landen als een groeiende bedreiging gezien.

"De trend van natiestaat-unilateralisme maakt het moeilijker om de langdurige, multilaterale antwoorden vol te houden die nodig zijn om de klimaatverandering en de teloorgang van het milieu het hoofd te bieden", stelt het rapport. Dat is een nauwelijks verholen sneer naar de regering-Trump, die de VS terugtrok uit het klimaatverdrag van Parijs.

Cyberaanvallen

Ook cyberbedreigingen klimmen hoger op de rangschikking en staan al op de derde plaats wat betreft waarschijnlijkheid.

"Geopolitieke wrijvingen dragen bij aan de schaal en de complexiteit van cyberaanvallen", zegt John Drzik van het bedrijf Marsh Global Risk and Digital. "En tegelijk wordt de blootstelling aan die aanvallen steeds groter, omdat bedrijven afhankelijker worden van technologie. Hoewel het risicobeheer verbetert, zullen bedrijven en regeringen veel meer moeten investeren in bescherming."

Economische heropleving

Economische risico's staan iets minder hoog, maar dat is niet noodzakelijk goed nieuws. Sommige experten vrezen dat de groei van de wereldeconomie immers op korte termijn de aandacht kan doen afnemen voor de meer structurele problemen die de stabiliteit bedreigen.

"De economische heropleving moet ons net de kans bieden om de barsten aan te pakken die de internationale instellingen, de samenlevingen en het milieu verzwakken", zegt Klaus Schwab, stichter en voorzitter van het Wereld Economisch Forum. "We moeten het risico van een instorting van het internationale systeem ernstig nemen."

Schwab wijst er op dat de wereld de middelen en de wetenschappelijke en technologische kennis heeft om de problemen het hoofd te bieden. "Bovenal is de grootste uitdaging om de wil en het momentum te vinden om samen te werken aan een gedeelde toekomst."

In aanloop naar de top in Davis verschijnt jaarlijks het Global Risks Report, een overzicht van de grootste risico's voor de stabiliteit in de wereld. Daarvoor worden bijna duizend deskundigen geïnterviewd, die de bedreigingen rangschikken op basis van impact en waarschijnlijkheid. De lijst wordt net als in 2017 gedomineerd door milieurisico's. Het gaat om extreem weer, verlies van biodiversiteit en falende ecosystemen, grote natuurrampen, milieurampen en de klimaatverandering.Maar bijna zes op tien van de deskundigen die geciteerd worden in het rapport verwachten dat de risico's in 2018 toenemen ten opzichte van vorig jaar - amper 7 procent ziet ze afnemen.De experten maken zich ook zorgen over het verslechterende geopolitieke landschap: 93 procent verwacht dat politieke of economische conflicten tussen grootmachten erger worden. Bovendien zijn veel van de problemen met elkaar gelinkt, en wordt het "unilateralisme" van sommige landen als een groeiende bedreiging gezien. "De trend van natiestaat-unilateralisme maakt het moeilijker om de langdurige, multilaterale antwoorden vol te houden die nodig zijn om de klimaatverandering en de teloorgang van het milieu het hoofd te bieden", stelt het rapport. Dat is een nauwelijks verholen sneer naar de regering-Trump, die de VS terugtrok uit het klimaatverdrag van Parijs. Ook cyberbedreigingen klimmen hoger op de rangschikking en staan al op de derde plaats wat betreft waarschijnlijkheid. "Geopolitieke wrijvingen dragen bij aan de schaal en de complexiteit van cyberaanvallen", zegt John Drzik van het bedrijf Marsh Global Risk and Digital. "En tegelijk wordt de blootstelling aan die aanvallen steeds groter, omdat bedrijven afhankelijker worden van technologie. Hoewel het risicobeheer verbetert, zullen bedrijven en regeringen veel meer moeten investeren in bescherming."Economische risico's staan iets minder hoog, maar dat is niet noodzakelijk goed nieuws. Sommige experten vrezen dat de groei van de wereldeconomie immers op korte termijn de aandacht kan doen afnemen voor de meer structurele problemen die de stabiliteit bedreigen."De economische heropleving moet ons net de kans bieden om de barsten aan te pakken die de internationale instellingen, de samenlevingen en het milieu verzwakken", zegt Klaus Schwab, stichter en voorzitter van het Wereld Economisch Forum. "We moeten het risico van een instorting van het internationale systeem ernstig nemen."Schwab wijst er op dat de wereld de middelen en de wetenschappelijke en technologische kennis heeft om de problemen het hoofd te bieden. "Bovenal is de grootste uitdaging om de wil en het momentum te vinden om samen te werken aan een gedeelde toekomst."