"De Europese Commissie heeft ons daar terecht op aangesproken, maar dat geldt voor heel wat lidstaten. We hebben de voorbije jaren vooral ingezet op het bestrijden en voorkomen van werkloosheid, en daar halen we mooie cijfers", zegt Leroy.

Volgens de gedelegeerd bestuurder van de VDAB doen onze schoolverlaters het heel goed op de arbeidsmarkt. "Maar we hebben intussen te weinig aandacht besteed aan de langdurig werklozen. Gelukkig krijgen we nu bijkomende instrumenten van Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters, om die langdurig werklozen opnieuw de opstap naar de arbeidsmarkt te bieden. En de tijd zit goed. In een periode van laagconjunctuur gaan die langdurig werklozen geen kansen krijgen, maar nu de economie al maanden aan een stuk aanzwengelt, moeten we daar volop op inzetten, " verduidelijkt Leroy.

"Anderzijds weten we van tienduizenden mensen dat - wat we bij de VDAB ook proberen - ze nooit naar een job zullen worden geleid, omdat hun afstand ten opzichte van een werkgever te groot is geworden. We zouden graag hebben dat deze mensen zich niet meer beschikbaar moeten houden voor de arbeidsmarkt. Maar eigenlijk moeten we de komende tijd nog een grote groep van langdurig werklozen gaan screenen om echt zicht te krijgen op de exacte aantallen van dit soort mensen", aldus de topman van de VDAB.

U kunt Z-Talk Goossens volgen op zaterdag vanaf 11 uur of nu al hieronder:

"De Europese Commissie heeft ons daar terecht op aangesproken, maar dat geldt voor heel wat lidstaten. We hebben de voorbije jaren vooral ingezet op het bestrijden en voorkomen van werkloosheid, en daar halen we mooie cijfers", zegt Leroy.Volgens de gedelegeerd bestuurder van de VDAB doen onze schoolverlaters het heel goed op de arbeidsmarkt. "Maar we hebben intussen te weinig aandacht besteed aan de langdurig werklozen. Gelukkig krijgen we nu bijkomende instrumenten van Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters, om die langdurig werklozen opnieuw de opstap naar de arbeidsmarkt te bieden. En de tijd zit goed. In een periode van laagconjunctuur gaan die langdurig werklozen geen kansen krijgen, maar nu de economie al maanden aan een stuk aanzwengelt, moeten we daar volop op inzetten, " verduidelijkt Leroy. "Anderzijds weten we van tienduizenden mensen dat - wat we bij de VDAB ook proberen - ze nooit naar een job zullen worden geleid, omdat hun afstand ten opzichte van een werkgever te groot is geworden. We zouden graag hebben dat deze mensen zich niet meer beschikbaar moeten houden voor de arbeidsmarkt. Maar eigenlijk moeten we de komende tijd nog een grote groep van langdurig werklozen gaan screenen om echt zicht te krijgen op de exacte aantallen van dit soort mensen", aldus de topman van de VDAB.