Leerlingen met autisme kunnen tijdelijk onderwijs aan huis krijgen

Scholieren met een autismespectrumstoornis kunnen vanaf het nieuwe schooljaar 'tijdelijk onderwijs aan huis' krijgen, zoals dat momenteel al wordt toegepast bij chronisch zieke leerlingen.

Het blijft in de eerste plaats de bedoeling om leerlingen met autisme les te laten volgen op school, benadrukt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De regeling om hen onderwijs aan huis te geven, zal enkel worden toegepast bij leerlingen die op advies van een arts sowieso regelmatig wegblijven van de schoolbanken.

Het "tijdelijk onderwijs aan huis" bepaalt dat de betrokken leerlingen per negen halve dagen afwezigheid recht hebben op vier uur onderwijs aan huis. Zo kunnen ze een deel van de opgelopen achterstand weer inhalen.

Proefproject duaal leren uitgebreid tot 83 scholen

De proefprojecten die de Vlaamse regering had opgezet rond duaal leren, worden vanaf 1 september uitgebreid naar 83 scholen. Het systeem waarbij leerlingen van het secundair zowel op de schoolbanken als op de werkvloer leren, wordt voortaan in 21 verschillende studierichtingen aangeboden.

Met duaal leren vindt een deel van de opleiding van jongeren plaats op de werkvloer. Vorig schooljaar was die combinatie van leren en werken al mogelijk in 39 scholen en in 6 studierichtingen. Maar voortaan bieden 83 scholen, Centra voor Deeltijds Onderwijs en Syntra-lesplaatsen duaal leren aan in 21 studierichtingen.

Op termijn moeten alle combinaties van leren en werken in het systeem worden ondergebracht, zoals de leertijd en het deeltijds beroepsonderwijs. 'De proefprojecten zijn bedoeld om later deze legislatuur een regulier kader te hebben voor duaal leren, waarbij leren en werken mogelijk wordt in alle arbeidsmarktgerichte studierichtingen van het BSO (beroepssecundair onderwijs), TSO (technisch secundair onderwijs) en uiteraard ook van het DBSO (deeltijds beroepssecundair onderwijs) en de leertijd', was eerder al te horen bij het kabinet-Crevits.

Het systeem is een gezamenlijk initiatief van de Vlaams ministers van Onderwijs en Werk.

Vaker aanwezig zijn op kleuterschool voor rechtstreekse toelating tot lagere school

Vijfjarige kleuters zullen vanaf dit schooljaar 250 in plaats van 220 halve dagen aanwezig moeten zijn om automatisch te kunnen overstappen naar het eerste leerjaar. Met de maatregel wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de 'kleuterparticipatie' versterken.

De Vlaamse regering wil er alles aan doen om kinderen zo vroeg en zo vaak mogelijk naar school te laten gaan. Een hoge deelname aan het kleuteronderwijs verkleint namelijk de kans op latere schoolse achterstand.

De kleuters moeten daarom 250 halve dagen aanwezig zijn om te kunnen overstappen naar het eerste jaar gewoon lager onderwijs. Bij kinderen die niet aan die voorwaarde voldoen, beslist de klassenraad van het lager onderwijs over de toelating.

Gevalideerde toetsen voor alle leerlingen op einde van basisonderwijs

Alle leerlingen zullen op het einde van het basisonderwijs deelnemen aan een gevalideerde toets van minstens twee leergebieden naar keuze. De bestaande toetsen zijn daartoe wetenschappelijk gevalideerd.

Vorig schooljaar maakten al negen op de tien scholen gebruik van de gevalideerde toetsen. De school krijgt door die toetsresultaten informatie over de mate waarin de leerlingengroepen de doelstellingen behalen. Aan de hand daarvan kan de school haar kwaliteitsbeleid uitwerken. Het resultaat kan ook een van de elementen zijn waarmee de klassenraad in zijn beoordeling rekening houdt bij het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.

Vanaf dit schooljaar zullen alle leerlingen op het einde van het basisonderwijs deelnemen aan een gevalideerde toets van minstens twee leergebieden naar keuze. Het kan bijvoorbeeld over Nederlands en wiskunde gaan of over wiskunde en Frans. De verplichting wordt in het schooljaar 2018-2019 zelfs uitgebreid naar drie leergebieden.

Alle leerlingen krijgen vanaf dit jaar op het eind van het basisonderwijs bovendien een getuigschrift. Leerlingen over wie de klassenraad oordeelt dat ze in voldoende mate alle doelen in het leerplan bereikt hebben, krijgen het getuigschrift basisonderwijs. De andere leerlingen krijgen een getuigschrift dat aangeeft welke doelen ze bereikt hebben.

Scholieren met een autismespectrumstoornis kunnen vanaf het nieuwe schooljaar 'tijdelijk onderwijs aan huis' krijgen, zoals dat momenteel al wordt toegepast bij chronisch zieke leerlingen. Het blijft in de eerste plaats de bedoeling om leerlingen met autisme les te laten volgen op school, benadrukt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De regeling om hen onderwijs aan huis te geven, zal enkel worden toegepast bij leerlingen die op advies van een arts sowieso regelmatig wegblijven van de schoolbanken.Het "tijdelijk onderwijs aan huis" bepaalt dat de betrokken leerlingen per negen halve dagen afwezigheid recht hebben op vier uur onderwijs aan huis. Zo kunnen ze een deel van de opgelopen achterstand weer inhalen.De proefprojecten die de Vlaamse regering had opgezet rond duaal leren, worden vanaf 1 september uitgebreid naar 83 scholen. Het systeem waarbij leerlingen van het secundair zowel op de schoolbanken als op de werkvloer leren, wordt voortaan in 21 verschillende studierichtingen aangeboden.Met duaal leren vindt een deel van de opleiding van jongeren plaats op de werkvloer. Vorig schooljaar was die combinatie van leren en werken al mogelijk in 39 scholen en in 6 studierichtingen. Maar voortaan bieden 83 scholen, Centra voor Deeltijds Onderwijs en Syntra-lesplaatsen duaal leren aan in 21 studierichtingen.Op termijn moeten alle combinaties van leren en werken in het systeem worden ondergebracht, zoals de leertijd en het deeltijds beroepsonderwijs. 'De proefprojecten zijn bedoeld om later deze legislatuur een regulier kader te hebben voor duaal leren, waarbij leren en werken mogelijk wordt in alle arbeidsmarktgerichte studierichtingen van het BSO (beroepssecundair onderwijs), TSO (technisch secundair onderwijs) en uiteraard ook van het DBSO (deeltijds beroepssecundair onderwijs) en de leertijd', was eerder al te horen bij het kabinet-Crevits. Het systeem is een gezamenlijk initiatief van de Vlaams ministers van Onderwijs en Werk. Vijfjarige kleuters zullen vanaf dit schooljaar 250 in plaats van 220 halve dagen aanwezig moeten zijn om automatisch te kunnen overstappen naar het eerste leerjaar. Met de maatregel wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de 'kleuterparticipatie' versterken.De Vlaamse regering wil er alles aan doen om kinderen zo vroeg en zo vaak mogelijk naar school te laten gaan. Een hoge deelname aan het kleuteronderwijs verkleint namelijk de kans op latere schoolse achterstand. De kleuters moeten daarom 250 halve dagen aanwezig zijn om te kunnen overstappen naar het eerste jaar gewoon lager onderwijs. Bij kinderen die niet aan die voorwaarde voldoen, beslist de klassenraad van het lager onderwijs over de toelating.Alle leerlingen zullen op het einde van het basisonderwijs deelnemen aan een gevalideerde toets van minstens twee leergebieden naar keuze. De bestaande toetsen zijn daartoe wetenschappelijk gevalideerd.Vorig schooljaar maakten al negen op de tien scholen gebruik van de gevalideerde toetsen. De school krijgt door die toetsresultaten informatie over de mate waarin de leerlingengroepen de doelstellingen behalen. Aan de hand daarvan kan de school haar kwaliteitsbeleid uitwerken. Het resultaat kan ook een van de elementen zijn waarmee de klassenraad in zijn beoordeling rekening houdt bij het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.Vanaf dit schooljaar zullen alle leerlingen op het einde van het basisonderwijs deelnemen aan een gevalideerde toets van minstens twee leergebieden naar keuze. Het kan bijvoorbeeld over Nederlands en wiskunde gaan of over wiskunde en Frans. De verplichting wordt in het schooljaar 2018-2019 zelfs uitgebreid naar drie leergebieden.Alle leerlingen krijgen vanaf dit jaar op het eind van het basisonderwijs bovendien een getuigschrift. Leerlingen over wie de klassenraad oordeelt dat ze in voldoende mate alle doelen in het leerplan bereikt hebben, krijgen het getuigschrift basisonderwijs. De andere leerlingen krijgen een getuigschrift dat aangeeft welke doelen ze bereikt hebben.