De Amerikaanse senaat heeft maandagavond een compromis goedgekeurd waardoor het lamleggen van de federale staat wordt voorkomen.

Opnieuw hadden Democraten en Republikeinen dagenlang blijk gegeven van onenigheid over budgettaire aangelegenheden. In dit geval betrof de kwestie het financieren van hulp aan slachtoffers van natuurrampen. Twee maanden geleden reeds dreigde een shutdown door onenigheid over het schuldenplafond; in laatste instantie gaf president Obama toen aan de Republikeinse eisen toe.

Republikeinen, de huisvaderlijke spaarders

Het compromis werd met 79 stemmen tegen 12 goedgekeurd. De tekst moet nu het imprimatur krijgen van het Huis van Afgevaardigden. In de Senaat hebben de Democraten de meerderheid, in het House of Representative de Republikeinen. Sinds zij in de oppositie zijn verzeild, werpen de Republikeinen zich op als huisvaderlijke behartigers van spaarzaamheid en het snijden in de begroting (voor zachte sectoren).

De enorme toename van de Amerikaanse overheidsschuld geschiedde onder president George Bush, een Republikein. Zonder akkoord voor 1 oktober (het begin van het fiscale jaar 2012) dreigt de overheidssector alle niet-essentieel geachte diensten op te schorten, met alle gevolgen vandien voor de al zo kwakkelende economie.

Woordvoerder van het Witte Huis Jay Carney had maandag nog gezegd dat het "niet moeilijk" mocht zijn om een compromis te vinden voor overheidshulp aan rampenslachtoffers. "Die hulp is natuurlijk, en mag geen speelbal zijn van politieke en ideologische spelletjes" (Belga/SD)

De Amerikaanse senaat heeft maandagavond een compromis goedgekeurd waardoor het lamleggen van de federale staat wordt voorkomen. Opnieuw hadden Democraten en Republikeinen dagenlang blijk gegeven van onenigheid over budgettaire aangelegenheden. In dit geval betrof de kwestie het financieren van hulp aan slachtoffers van natuurrampen. Twee maanden geleden reeds dreigde een shutdown door onenigheid over het schuldenplafond; in laatste instantie gaf president Obama toen aan de Republikeinse eisen toe. Republikeinen, de huisvaderlijke spaardersHet compromis werd met 79 stemmen tegen 12 goedgekeurd. De tekst moet nu het imprimatur krijgen van het Huis van Afgevaardigden. In de Senaat hebben de Democraten de meerderheid, in het House of Representative de Republikeinen. Sinds zij in de oppositie zijn verzeild, werpen de Republikeinen zich op als huisvaderlijke behartigers van spaarzaamheid en het snijden in de begroting (voor zachte sectoren).De enorme toename van de Amerikaanse overheidsschuld geschiedde onder president George Bush, een Republikein. Zonder akkoord voor 1 oktober (het begin van het fiscale jaar 2012) dreigt de overheidssector alle niet-essentieel geachte diensten op te schorten, met alle gevolgen vandien voor de al zo kwakkelende economie. Woordvoerder van het Witte Huis Jay Carney had maandag nog gezegd dat het "niet moeilijk" mocht zijn om een compromis te vinden voor overheidshulp aan rampenslachtoffers. "Die hulp is natuurlijk, en mag geen speelbal zijn van politieke en ideologische spelletjes" (Belga/SD)