Algemeen directeur van technologiefederatie Agoria Peter Demuynck had dinsdag in 'De Ochtend' op Radio 1 gezegd dat de Vlaamse overheid steun voor onderzoeksprojecten in de militaire sector moest toelaten.

Om dat mogelijk te maken is een aanpassing nodig van de richtlijn uit 1999 van voormalig Vlaams minister-president Luc Van den Brande aan het Vlaams wetenschapsinstituut IWT. Die legt vast dat de Vlaamse overheid geen onderzoeksprojecten van bedrijven of universiteiten mag steunen die een link hebben met de militaire sector.

'Wanneer Vlaanderen zijn beleid qua steun voor militaire technologie niet grondig bijstuurt en zich op dit vlak ook niet aligneert met de strategie van de andere Europese landen, zal het zich niet kunnen handhaven als innovatieve topregio.'

'Zeker nu Europa een groot onderzoeksfonds heeft gecreëerd voor militaire ontwikkelingsprojecten en de lidstaten militair nauw gaan samenwerken', zegt de topman van Agoria. 'Bedrijven en universiteiten dreigen tientallen miljoenen euro's aan Europese onderzoekssteun mis te lopen, maar ook de innovatieve economische activiteit die uit het onderzoek zal voortkomen.'

Ethische regels

Volgens Demuyck komt die steun niet alleen de militaire industrie ten goede, maar ook de burgers. 'De grens tussen civiele en militaire technologie is vaak moeilijk te trekken', luidt het.

In een persbericht reageert de ngo Vredesactie daarop dat de wereld niet beter wordt van subsidies voor de wapenindustrie. 'Vlaanderen hield rekening met waardevolle ethische regels bij de besteding van overheidsmiddelen', aldus Vredesactie. 'Agoria roept vandaag op om die ethische regels te schrappen.'

'Het is niet aan de wapenbedrijven om te zeggen aan universiteiten wat ze moeten doen', zegt Bram Vranken van Vredesactie. Als voorbeeld verwijst hij naar de Universiteit Gent, die haar onderzoekers niet toelaat mee te werken aan de ontwikkeling van technologie die uitsluitend op militaire doeleinden is gericht. 'Dat steunen we', aldus Vranken.

Vredesactie vindt het dan ook geen goed idee om de wapenindustrie financieel te ondersteunen. 'De Europese lidstaten zijn de tweede grootste wapenexporteur ter wereld, onder andere naar conflictgebieden,' laat Vranken weten. We vinden het geen goed idee die industrie daar nog meer concurrentiëler te maken.'

Volgens Vredesactie wil Agoria 'dat Vlaanderen mee stapt in een oorlogseconomie, een economie die continu geruggensteund moet worden met publieke middelen om competitief te blijven, zonder een antwoord te vormen op de veiligheidsuitdagingen waarmee we geconfronteerd worden.'

'De best beschikbare militaire technologie is niets waard als we niet eerst het best beschikbare beleid maken', aldus nog de ngo.

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) gaat nu te rade bij VARIO, de strategische adviesraad voor economie en innovatie, zegt zijn kabinet.

Algemeen directeur van technologiefederatie Agoria Peter Demuynck had dinsdag in 'De Ochtend' op Radio 1 gezegd dat de Vlaamse overheid steun voor onderzoeksprojecten in de militaire sector moest toelaten.Om dat mogelijk te maken is een aanpassing nodig van de richtlijn uit 1999 van voormalig Vlaams minister-president Luc Van den Brande aan het Vlaams wetenschapsinstituut IWT. Die legt vast dat de Vlaamse overheid geen onderzoeksprojecten van bedrijven of universiteiten mag steunen die een link hebben met de militaire sector.'Wanneer Vlaanderen zijn beleid qua steun voor militaire technologie niet grondig bijstuurt en zich op dit vlak ook niet aligneert met de strategie van de andere Europese landen, zal het zich niet kunnen handhaven als innovatieve topregio.''Zeker nu Europa een groot onderzoeksfonds heeft gecreëerd voor militaire ontwikkelingsprojecten en de lidstaten militair nauw gaan samenwerken', zegt de topman van Agoria. 'Bedrijven en universiteiten dreigen tientallen miljoenen euro's aan Europese onderzoekssteun mis te lopen, maar ook de innovatieve economische activiteit die uit het onderzoek zal voortkomen.'Volgens Demuyck komt die steun niet alleen de militaire industrie ten goede, maar ook de burgers. 'De grens tussen civiele en militaire technologie is vaak moeilijk te trekken', luidt het.In een persbericht reageert de ngo Vredesactie daarop dat de wereld niet beter wordt van subsidies voor de wapenindustrie. 'Vlaanderen hield rekening met waardevolle ethische regels bij de besteding van overheidsmiddelen', aldus Vredesactie. 'Agoria roept vandaag op om die ethische regels te schrappen.''Het is niet aan de wapenbedrijven om te zeggen aan universiteiten wat ze moeten doen', zegt Bram Vranken van Vredesactie. Als voorbeeld verwijst hij naar de Universiteit Gent, die haar onderzoekers niet toelaat mee te werken aan de ontwikkeling van technologie die uitsluitend op militaire doeleinden is gericht. 'Dat steunen we', aldus Vranken.Vredesactie vindt het dan ook geen goed idee om de wapenindustrie financieel te ondersteunen. 'De Europese lidstaten zijn de tweede grootste wapenexporteur ter wereld, onder andere naar conflictgebieden,' laat Vranken weten. We vinden het geen goed idee die industrie daar nog meer concurrentiëler te maken.'Volgens Vredesactie wil Agoria 'dat Vlaanderen mee stapt in een oorlogseconomie, een economie die continu geruggensteund moet worden met publieke middelen om competitief te blijven, zonder een antwoord te vormen op de veiligheidsuitdagingen waarmee we geconfronteerd worden.''De best beschikbare militaire technologie is niets waard als we niet eerst het best beschikbare beleid maken', aldus nog de ngo.Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) gaat nu te rade bij VARIO, de strategische adviesraad voor economie en innovatie, zegt zijn kabinet.