De werkloosheid zou daarmee nog 2,2 procentpunt meer bedragen dan in 2008. In 2015 zal de werkloosheid 8,5 procent bedragen, beduidend meer dan de 7,4 procent van 2008. De werkgelegenheid neemt in de periode 2012-2015 gemiddeld met 1,1 procent toe, wat nauwer aansluit bij de gemiddelde groei in 2002-2008.

Uit het rapport blijkt verder dat de economische heropleving het krachtigst zal zijn in Vlaanderen. Zo zal in 2011 de groei van het bruto binnenlands product 1,9 procent bedragen. In Wallonië en Brussel is dat beperkter met respectievelijk 1,5 en 1,4 procent. In 2012-2015 zijn de groeiverschillen minder uitgesproken.

Over de openbare financiën zegt het rapport dat bij ongewijzigd beleid de rekening van de gemeenschappen en gewesten in evenwicht zal zijn in 2015. Het Vlaamse gewest zal vanaf 2013 terug een overschot kunnen boeken, dat tot 763 miljoen euro oploopt in 2015.

Het rapport is een publicatie van het Federaal Planbureau, het Brussels Instituut voor de Statistiek en Analyse, de Studiedienst van de Vlaamse Regering, en het Institut Wallon de L'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique.

Het is gebaseerd op de nationale economische vooruitzichten 2012-2015, en dus de economische informatie van eind april 2010.

De werkloosheid zou daarmee nog 2,2 procentpunt meer bedragen dan in 2008. In 2015 zal de werkloosheid 8,5 procent bedragen, beduidend meer dan de 7,4 procent van 2008. De werkgelegenheid neemt in de periode 2012-2015 gemiddeld met 1,1 procent toe, wat nauwer aansluit bij de gemiddelde groei in 2002-2008. Uit het rapport blijkt verder dat de economische heropleving het krachtigst zal zijn in Vlaanderen. Zo zal in 2011 de groei van het bruto binnenlands product 1,9 procent bedragen. In Wallonië en Brussel is dat beperkter met respectievelijk 1,5 en 1,4 procent. In 2012-2015 zijn de groeiverschillen minder uitgesproken. Over de openbare financiën zegt het rapport dat bij ongewijzigd beleid de rekening van de gemeenschappen en gewesten in evenwicht zal zijn in 2015. Het Vlaamse gewest zal vanaf 2013 terug een overschot kunnen boeken, dat tot 763 miljoen euro oploopt in 2015. Het rapport is een publicatie van het Federaal Planbureau, het Brussels Instituut voor de Statistiek en Analyse, de Studiedienst van de Vlaamse Regering, en het Institut Wallon de L'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique. Het is gebaseerd op de nationale economische vooruitzichten 2012-2015, en dus de economische informatie van eind april 2010.