Voka wil dat de regeringen meer inzetten op opleiding op de werkvloer. 'Een snelle manier om mensen naar werk te begeleiden is de individuele beroepsopleiding (IBO)', meent Maertens. 'De beroepsopleiding is een succesverhaal, maar ze is te weinig bekend. Laat ons ambitieus zijn en het aantal opgestarte opleidingen verdubbelen. Zowel de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB als de werkgevers moeten daarvoor extra inspanningen doen', stelt Maertens.

Daarnaast zou de VDAB werkzoekenden strenger moeten controleren. Nu de federale regering nieuwe regels heeft vastgelegd, pleit Maertens ervoor om vast te leggen in welke gevallen werkzoekenden nog werk kunnen weigeren.

Er moet bovendien meer ingezet worden op de vluchtelingen. Van de naar schatting 18.400 asielzoekers die zich sinds de vluchtelingencrisis in Vlaanderen hebben gevestigd en een arbeidskaart hebben gekregen, hebben er zich maar 5.500 ingeschreven bij de VDAB. 'Als we meer asielzoekers aan werk kunnen helpen, ontstaat een win-winsituatie', zegt Maertens.

Tot slot moeten de loonbarema's worden aangepast. Het zou volgens Maertens goed zijn als de regering-Michel haar regeerakkoord uitvoert en ons loonmodel zo aanpast dat dertigers wat meer verdienen en vijftigers wat minder. 'We moeten naar een nieuw loopbaanmodel waarbij het loon beter aansluit bij de competenties en de productiviteit van werknemers.'

Voka wil dat de regeringen meer inzetten op opleiding op de werkvloer. 'Een snelle manier om mensen naar werk te begeleiden is de individuele beroepsopleiding (IBO)', meent Maertens. 'De beroepsopleiding is een succesverhaal, maar ze is te weinig bekend. Laat ons ambitieus zijn en het aantal opgestarte opleidingen verdubbelen. Zowel de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB als de werkgevers moeten daarvoor extra inspanningen doen', stelt Maertens. Daarnaast zou de VDAB werkzoekenden strenger moeten controleren. Nu de federale regering nieuwe regels heeft vastgelegd, pleit Maertens ervoor om vast te leggen in welke gevallen werkzoekenden nog werk kunnen weigeren. Er moet bovendien meer ingezet worden op de vluchtelingen. Van de naar schatting 18.400 asielzoekers die zich sinds de vluchtelingencrisis in Vlaanderen hebben gevestigd en een arbeidskaart hebben gekregen, hebben er zich maar 5.500 ingeschreven bij de VDAB. 'Als we meer asielzoekers aan werk kunnen helpen, ontstaat een win-winsituatie', zegt Maertens. Tot slot moeten de loonbarema's worden aangepast. Het zou volgens Maertens goed zijn als de regering-Michel haar regeerakkoord uitvoert en ons loonmodel zo aanpast dat dertigers wat meer verdienen en vijftigers wat minder. 'We moeten naar een nieuw loopbaanmodel waarbij het loon beter aansluit bij de competenties en de productiviteit van werknemers.'