De verzekering komt in de plaats van de voormalige collectieve verzekeringen voor vrijwilligers die werden aangeboden door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Tot eind 2017 zorgen de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel ervoor dat kleinschalige, occasionele of tijdelijke vrijwilligersinitiatieven beroep kunnen doen op een gratis verzekeringspolis.

'Vanaf 2018 zijn de provincies niet meer verantwoordelijk voor de persoonsgebonden bevoegdheden zoals cultuur en welzijn', zegt Vlaams minister Sven Gatz. 'Maar we hebben erover gewaakt dat Vlaanderen deze verzekering voortzet via het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.'

Minister Gatz heeft vanaf 2018 voor de verzekering 150.000 euro uitgetrokken. De polis voorziet in een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. De verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. Een organisatie kan gratis tot maximum honderd mandagen verzekeren.

Vlaamse vrijwilligersorganisaties kunnen bij het Vlaams Steunpunt terecht om hun erkenningsnummer voor de verzekering aan te vragen. Organisaties die al een erkenningsnummer hadden via de provincie, behouden hun nummer. De VGC blijft instaan voor de organisaties uit het Brussels Gewest.

De verzekering komt in de plaats van de voormalige collectieve verzekeringen voor vrijwilligers die werden aangeboden door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Tot eind 2017 zorgen de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel ervoor dat kleinschalige, occasionele of tijdelijke vrijwilligersinitiatieven beroep kunnen doen op een gratis verzekeringspolis.'Vanaf 2018 zijn de provincies niet meer verantwoordelijk voor de persoonsgebonden bevoegdheden zoals cultuur en welzijn', zegt Vlaams minister Sven Gatz. 'Maar we hebben erover gewaakt dat Vlaanderen deze verzekering voortzet via het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.'Minister Gatz heeft vanaf 2018 voor de verzekering 150.000 euro uitgetrokken. De polis voorziet in een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. De verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. Een organisatie kan gratis tot maximum honderd mandagen verzekeren.Vlaamse vrijwilligersorganisaties kunnen bij het Vlaams Steunpunt terecht om hun erkenningsnummer voor de verzekering aan te vragen. Organisaties die al een erkenningsnummer hadden via de provincie, behouden hun nummer. De VGC blijft instaan voor de organisaties uit het Brussels Gewest.