Kan Vlaanderen de 20-20-20 normen niet halen met het huidige systeem?
Homans: "Ondanks de aanwezigheid van kleine spelers op de markt zorgt het monopolie van Electrabel voor zeer hoge energieprijzen. Een energiefactuur is het product van de eenheidsprijs en het totale verbruik. Gegeven de stijgende prijzen op de wereldmarkt denken we niet dat die eenheidsprijs zal dalen. Daarom zetten we met het VEB in op het rationeler omgaan met energie en op hernieuwbare energie."

Verleent de Vlaamse overheid dan financiële steun aan concurrenten van Electrabel? Homans: "Voor alle duidelijkheid: de 200 miljoen euro investeringsmiddelen die de N-VA in het Vlaamse regeerakkoord voor 2010 heeft helpen laten inschrijven, zijn geen subsidies. Energiebedrijven die 100 procent hernieuwbare energie leveren, gaan we stimuleren met participaties. Het VEB is geen financiële constructie, wel een investeringsmaatschappij. De investeringen op vlak van hernieuwbare energie zijn heel duur en het effect van het gebruik van hernieuwbare energie op de energiefactuur is pas op lange termijn meetbaar. Wanneer de initiatieven renderen, verkopen we de participaties om de vrijgekomen middelen via rollende fondsen te herinvesteren."

Verwacht u dat concurrerende producenten van groene stroom zich verenigen?
Homans: "Ze behouden hun zelfstandigheid. Het VEB kan fungeren als motor voor investeringen. Het Vlaams Energiebedrijf kan een promotievehikel zijn voor groenestroomproducenten die te weinig bekend zijn bij het publiek. Bedrijven die honderd procent groene stroom leveren, willen we meer zichtbaarheid geven op de markt."

Katrien Bruyland

Kan Vlaanderen de 20-20-20 normen niet halen met het huidige systeem?Homans: "Ondanks de aanwezigheid van kleine spelers op de markt zorgt het monopolie van Electrabel voor zeer hoge energieprijzen. Een energiefactuur is het product van de eenheidsprijs en het totale verbruik. Gegeven de stijgende prijzen op de wereldmarkt denken we niet dat die eenheidsprijs zal dalen. Daarom zetten we met het VEB in op het rationeler omgaan met energie en op hernieuwbare energie." Verleent de Vlaamse overheid dan financiële steun aan concurrenten van Electrabel? Homans: "Voor alle duidelijkheid: de 200 miljoen euro investeringsmiddelen die de N-VA in het Vlaamse regeerakkoord voor 2010 heeft helpen laten inschrijven, zijn geen subsidies. Energiebedrijven die 100 procent hernieuwbare energie leveren, gaan we stimuleren met participaties. Het VEB is geen financiële constructie, wel een investeringsmaatschappij. De investeringen op vlak van hernieuwbare energie zijn heel duur en het effect van het gebruik van hernieuwbare energie op de energiefactuur is pas op lange termijn meetbaar. Wanneer de initiatieven renderen, verkopen we de participaties om de vrijgekomen middelen via rollende fondsen te herinvesteren." Verwacht u dat concurrerende producenten van groene stroom zich verenigen?Homans: "Ze behouden hun zelfstandigheid. Het VEB kan fungeren als motor voor investeringen. Het Vlaams Energiebedrijf kan een promotievehikel zijn voor groenestroomproducenten die te weinig bekend zijn bij het publiek. Bedrijven die honderd procent groene stroom leveren, willen we meer zichtbaarheid geven op de markt."Katrien Bruyland