Vlaanderen kan voor dit jaar rekenen op 682 miljoen euro extra inkomsten, waarvan 470 miljoen euro uit bijkomende ontvangsten, 138 miljoen euro door een bijstelling van de verwachte onderbenutting en 73,9 miljoen euro door het terugdringen van de provisie voor de afrekening van de jobkorting.

De Vlaamse regering plant voor haar begroting van dit jaar om te beginnen twee buffers van samengeteld 69 miljoen euro voor onvoorziene omstandigheden. Daar wordt onder meer de betaling van onverwachte facturen en "lasten uit het verleden" onder verstaan.

Een nieuw gegeven in de begrotingsopmaak bestaat in een extra investering van 65 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling (O&O). Van die 65 miljoen euro extra gaat 10,3 miljoen naar het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het budget van Odysseus, dat dient om Vlaamse toponderzoekers uit het buitenland terug te halen, stijgt met 2,1 miljoen euro. De vier strategische onderzoekscentra (VIB, IMEC, VITO en IBBT) kunnen rekenen op ongeveer 10 miljoen extra, terwijl het IWT 10 miljoen meer krijgt voor onderzoeksprojecten van bedrijven. 17,3 miljoen euro gaat naar maatschappelijk relevante onderzoeksprojecten die worden ingediend bij en geëvalueerd door het IWT.

In haar meerjarenraming tekent de Vlaamse regering ook een plan uit waardoor het budget voor onderzoek en ontwikkeling tegen 2014 200 miljoen extra zou bedragen in vergelijking met 2011.

Vlaanderen kan voor dit jaar rekenen op 682 miljoen euro extra inkomsten, waarvan 470 miljoen euro uit bijkomende ontvangsten, 138 miljoen euro door een bijstelling van de verwachte onderbenutting en 73,9 miljoen euro door het terugdringen van de provisie voor de afrekening van de jobkorting. De Vlaamse regering plant voor haar begroting van dit jaar om te beginnen twee buffers van samengeteld 69 miljoen euro voor onvoorziene omstandigheden. Daar wordt onder meer de betaling van onverwachte facturen en "lasten uit het verleden" onder verstaan. Een nieuw gegeven in de begrotingsopmaak bestaat in een extra investering van 65 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling (O&O). Van die 65 miljoen euro extra gaat 10,3 miljoen naar het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het budget van Odysseus, dat dient om Vlaamse toponderzoekers uit het buitenland terug te halen, stijgt met 2,1 miljoen euro. De vier strategische onderzoekscentra (VIB, IMEC, VITO en IBBT) kunnen rekenen op ongeveer 10 miljoen extra, terwijl het IWT 10 miljoen meer krijgt voor onderzoeksprojecten van bedrijven. 17,3 miljoen euro gaat naar maatschappelijk relevante onderzoeksprojecten die worden ingediend bij en geëvalueerd door het IWT. In haar meerjarenraming tekent de Vlaamse regering ook een plan uit waardoor het budget voor onderzoek en ontwikkeling tegen 2014 200 miljoen extra zou bedragen in vergelijking met 2011.