Dat blijkt uit cijfers van LDD-fractieleider Lode Vereeck, die maandag in Het Laatste Nieuws en Metro staan. "Als een ander dit doet, staat de deurwaarder klaar", klaagt Vereeck in de krant.

In totaal kampten acht van de dertien Vlaamse beleidsdomeinen eind vorig jaar met een betaalachterstand. Het gaat zowel om niet uitgekeerde subsidies als laattijdig betaalde facturen.

Vlaams begrotingsminister Philippe Muyters ziet verschillende oorzaken voor de betaalproblemen: een fout ingeschat betaalritme, een ongelukkige timing qua facturering van de tegenpartij en een kastekort.

Vereeck wijst er in de krant op dat de Vlaamse regering met dit wanbeleid heel wat bedrijven in de problemen brengt. "Vandaag spelen die als het ware bank voor de overheid. Grote firma's en instellingen kunnen dit opvangen, maar voor kmo's betekent dit vaak de doodsteek", luidt het.

Echte achterstand is slechts de helft (Kabinet Muyters)

Volgens het kabinet van begrotingsminister Muyters heeft Vereeck een aantal rekenfouten gemaakt.

Zo werd de achterstand van 54 miljoen euro in het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (een achterstand bij het IWT, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) eind 2010 volledig weggewerkt. "De achterstand was dus 0 en niet 54 miljoen euro", klinkt het.

Daarnaast telt Vereeck nog een geschrapte subsidie van 8 miljoen euro - een besparing dus - bij de betalingsachterstand van het departement Onderwijs.

"De echte achterstand is dus de helft van wat Vereeck naar voor schuift: 65,9 miljoen euro", luidt het.

Minister Muyters verwijst ook naar de evolutie van de verwijlinteresten als graadmeter voor de betalingsproblematiek. Zo zijn de verwijlinteresten in 2010 gedaald naar 2,6 miljoen euro, tegenover 4,2 miljoen euro in 2009. "Dat is een daling met liefst 37 procent. De verwijlinteresten staan op het laagste peil sinds 2004", luidt het.

"Ik heb me helemaal niet misrekend" (Lode Vereeck, LDD)

"Ik heb me helemaal niet misrekend. Ofwel liegt minister Muyters tegen het parlement, ofwel tegen Belga", zo reageert LDD-fractieleider Lode Vereeck op begrotingsminister Muyters

Volgens begrotingsminister Muyters maakte Vereeck in zijn optelsom echter een aantal "fouten". Zo werd de betalingsachterstand van 54 miljoen bij het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) eind 2010 nog opgelost na een "extra inspanning".

"Dat is formeel onwaar. Die betalingen zijn pas begin 2011 gedaan. Dat staat ook letterlijk in een antwoord dat ik kreeg van minister Ingrid Lieten", zegt Vereeck.

Daarnaast is er discussie over de ruim 8 miljoen euro aan geschrapte BOF-middelen (voor Bijzondere Onderzoeksfondsen) bij Onderwijs. Volgens Muyters gaat het om een geschrapte subsidie, een besparing, en mag het bedrag dus niet bij de totale betalingsachterstand geteld worden. "Het is inderdaad geen gewone betalingsachterstand. Het is gewoon wanbetaling en het verzaken aan aangegane engagementen", reageert Vereeck.

"Ik aanvaard het niet dat men zegt dat ik mij misreken. Ik zet vanmiddag alle informatie op de website van de partij. Dan kan iedereen zelf zien dat ik geen rekenfout heb gemaakt", besluit Vereeck.

Dat blijkt uit cijfers van LDD-fractieleider Lode Vereeck, die maandag in Het Laatste Nieuws en Metro staan. "Als een ander dit doet, staat de deurwaarder klaar", klaagt Vereeck in de krant. In totaal kampten acht van de dertien Vlaamse beleidsdomeinen eind vorig jaar met een betaalachterstand. Het gaat zowel om niet uitgekeerde subsidies als laattijdig betaalde facturen. Vlaams begrotingsminister Philippe Muyters ziet verschillende oorzaken voor de betaalproblemen: een fout ingeschat betaalritme, een ongelukkige timing qua facturering van de tegenpartij en een kastekort. Vereeck wijst er in de krant op dat de Vlaamse regering met dit wanbeleid heel wat bedrijven in de problemen brengt. "Vandaag spelen die als het ware bank voor de overheid. Grote firma's en instellingen kunnen dit opvangen, maar voor kmo's betekent dit vaak de doodsteek", luidt het.Echte achterstand is slechts de helft (Kabinet Muyters) Volgens het kabinet van begrotingsminister Muyters heeft Vereeck een aantal rekenfouten gemaakt. Zo werd de achterstand van 54 miljoen euro in het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (een achterstand bij het IWT, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) eind 2010 volledig weggewerkt. "De achterstand was dus 0 en niet 54 miljoen euro", klinkt het. Daarnaast telt Vereeck nog een geschrapte subsidie van 8 miljoen euro - een besparing dus - bij de betalingsachterstand van het departement Onderwijs. "De echte achterstand is dus de helft van wat Vereeck naar voor schuift: 65,9 miljoen euro", luidt het. Minister Muyters verwijst ook naar de evolutie van de verwijlinteresten als graadmeter voor de betalingsproblematiek. Zo zijn de verwijlinteresten in 2010 gedaald naar 2,6 miljoen euro, tegenover 4,2 miljoen euro in 2009. "Dat is een daling met liefst 37 procent. De verwijlinteresten staan op het laagste peil sinds 2004", luidt het. "Ik heb me helemaal niet misrekend" (Lode Vereeck, LDD) "Ik heb me helemaal niet misrekend. Ofwel liegt minister Muyters tegen het parlement, ofwel tegen Belga", zo reageert LDD-fractieleider Lode Vereeck op begrotingsminister Muyters Volgens begrotingsminister Muyters maakte Vereeck in zijn optelsom echter een aantal "fouten". Zo werd de betalingsachterstand van 54 miljoen bij het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) eind 2010 nog opgelost na een "extra inspanning". "Dat is formeel onwaar. Die betalingen zijn pas begin 2011 gedaan. Dat staat ook letterlijk in een antwoord dat ik kreeg van minister Ingrid Lieten", zegt Vereeck. Daarnaast is er discussie over de ruim 8 miljoen euro aan geschrapte BOF-middelen (voor Bijzondere Onderzoeksfondsen) bij Onderwijs. Volgens Muyters gaat het om een geschrapte subsidie, een besparing, en mag het bedrag dus niet bij de totale betalingsachterstand geteld worden. "Het is inderdaad geen gewone betalingsachterstand. Het is gewoon wanbetaling en het verzaken aan aangegane engagementen", reageert Vereeck. "Ik aanvaard het niet dat men zegt dat ik mij misreken. Ik zet vanmiddag alle informatie op de website van de partij. Dan kan iedereen zelf zien dat ik geen rekenfout heb gemaakt", besluit Vereeck.