Bij de start in 2019 mikte de ambitieuze regering-Jambon op 120.000 extra jobs en een werkzaamheidsgraad van 80 procent. Maar toen kwam de coronacrisis en werd de Vlaamse arbeidsmarkt uit het lood geslagen.

Op enkele weken tijd belandde een half miljoen werknemers in tijdelijke werkloosheid, het aantal vacatures viel fors terug en de Vlaamse werkloosheidscijfers stegen met ongeveer 20.000. En de storm is nog niet gaan liggen. In sommige sectoren heerst de vrees voor een faillissementsgolf.

'2021 wordt het jaar van de opleiding'

Om de Vlaamse arbeidsmarkt door de crisis te loodsen en meteen te herlanceren na de crisis, hebben de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners een VESOC-akkoord klaar. Dat akkoord, dat maandag werd ondertekend in het Errerahuis, voorziet 190 miljoen euro aan investeringen.

De grootste hap van het budget, 119 miljoen euro, gaat naar een 'opleidings- en loopbaanoffensief'. '2021 moet het jaar van de opleiding worden', luidt de boodschap.

Volgens Vlaams minister van Werk Hilde Crevits is het de bedoeling zoveel mogelijk mensen de kans te geven zich bij te scholen. Het opleidingsaanbod wordt daarom toegankelijker gemaakt en het online-opleidingsaanbod wordt uitgebreid.

Het akkoord bevat ook concrete doelstellingen. Zo is het de ambitie dat de helft van de intensief tijdelijk werklozen een opleiding, stage of vrijwilligerswerk gaat doen, of dat ze instappen in een tijdelijke job, bijvoorbeeld in de zorg. 'Daar zijn duizenden handen tekort. Het is mogelijk om de mensen die al maanden tijdelijk werkloos zijn tijdelijk te laten inspringen in de zorg en minder gespecialiseerde taken te laten doen', aldus minister Crevits.

Lees verder onder de video

Kmo's

Voorts krijgen kmo's meer ondersteuning om de competenties van hun werknemers in kaart te brengen en te versterken (bijvoorbeeld via competentiecheck-ups en coaching). Werknemers kunnen via VDAB een digitale check-up van hun competenties aanvragen.

Digitalisering

Naast alle opleidings- en loopbaaninitiatieven gaat er 50 miljoen euro naar digitalisering. Het gaat om initiatieven die de 'digitale geletterdheid' van mensen moeten versterken. Daarbij komen er specifieke maatregelen voor kwetsbare groepen. Zo zal VDAB een laagdrempelig, online-opleidingsaanbod uitwerken gericht op personen met geen of beperkte digitale vaardigheden.

Tot slot voorziet het akkoord 21 miljoen euro voor initiatieven om duurzame tewerkstelling te garanderen. Het gaat dan om maatregelen die ervoor moeten zorgen dat mensen aan de slag kunnen blijven, denk bijvoorbeeld aan ingrepen rond werkbaar werk, welzijn op het werk, telewerken, enz...

Werkzaamheidsgraad van 80 procent

Vlaams minister-president Jan Jambon maakt zich sterk dat het plan veel Vlamingen aan het werk zal krijgen en houden. Hij houdt daarom ook vast aan de vooropgestelde ambitie om de werkzaamheidsgraad op te krikken tot 80 procent. 'We gaan dat doel ook vandaag, zelfs in deze onzalige tijden, niet lossen', aldus Jambon. Voor de coronacrisis zat Vlaanderen aan 76 procent. Door de crisis is dat percentage teruggevallen tot 74 procent.

Volgens SERV-voorzitter Danny Van Assche moet het akkoord niet alleen een verdere 'ontwrichting' van de Vlaamse arbeidsmarkt voorkomen, maar moet het ook een antwoord bieden op de uitdagingen die er voor de coronacrisis al waren. 'De grondstroom van negen maanden geleden blijft dezelfde. Toen hadden we het over de babyboomers die zouden uittreden. Die gaan nog altijd uittreden', aldus Van Assche. Zo blijft het volgens Van Assche ook de ambitie om zoveel mogelijk niet-actieven aan de slag te krijgen.

SERV-ondervoorzitter Ann Vermorgen voegt er in naam van de werknemersorganisaties nog aan toe dat het akkoord volgens haar middelen voorziet om 'de kansen van iedereen op de arbeidsmarkt, gaande van werkzoekenden tot tijdelijk werklozen en werkenden, te vergroten'.

Bij de start in 2019 mikte de ambitieuze regering-Jambon op 120.000 extra jobs en een werkzaamheidsgraad van 80 procent. Maar toen kwam de coronacrisis en werd de Vlaamse arbeidsmarkt uit het lood geslagen. Op enkele weken tijd belandde een half miljoen werknemers in tijdelijke werkloosheid, het aantal vacatures viel fors terug en de Vlaamse werkloosheidscijfers stegen met ongeveer 20.000. En de storm is nog niet gaan liggen. In sommige sectoren heerst de vrees voor een faillissementsgolf. Om de Vlaamse arbeidsmarkt door de crisis te loodsen en meteen te herlanceren na de crisis, hebben de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners een VESOC-akkoord klaar. Dat akkoord, dat maandag werd ondertekend in het Errerahuis, voorziet 190 miljoen euro aan investeringen. De grootste hap van het budget, 119 miljoen euro, gaat naar een 'opleidings- en loopbaanoffensief'. '2021 moet het jaar van de opleiding worden', luidt de boodschap. Volgens Vlaams minister van Werk Hilde Crevits is het de bedoeling zoveel mogelijk mensen de kans te geven zich bij te scholen. Het opleidingsaanbod wordt daarom toegankelijker gemaakt en het online-opleidingsaanbod wordt uitgebreid. Het akkoord bevat ook concrete doelstellingen. Zo is het de ambitie dat de helft van de intensief tijdelijk werklozen een opleiding, stage of vrijwilligerswerk gaat doen, of dat ze instappen in een tijdelijke job, bijvoorbeeld in de zorg. 'Daar zijn duizenden handen tekort. Het is mogelijk om de mensen die al maanden tijdelijk werkloos zijn tijdelijk te laten inspringen in de zorg en minder gespecialiseerde taken te laten doen', aldus minister Crevits.Lees verder onder de videoVoorts krijgen kmo's meer ondersteuning om de competenties van hun werknemers in kaart te brengen en te versterken (bijvoorbeeld via competentiecheck-ups en coaching). Werknemers kunnen via VDAB een digitale check-up van hun competenties aanvragen. Naast alle opleidings- en loopbaaninitiatieven gaat er 50 miljoen euro naar digitalisering. Het gaat om initiatieven die de 'digitale geletterdheid' van mensen moeten versterken. Daarbij komen er specifieke maatregelen voor kwetsbare groepen. Zo zal VDAB een laagdrempelig, online-opleidingsaanbod uitwerken gericht op personen met geen of beperkte digitale vaardigheden. Tot slot voorziet het akkoord 21 miljoen euro voor initiatieven om duurzame tewerkstelling te garanderen. Het gaat dan om maatregelen die ervoor moeten zorgen dat mensen aan de slag kunnen blijven, denk bijvoorbeeld aan ingrepen rond werkbaar werk, welzijn op het werk, telewerken, enz... Vlaams minister-president Jan Jambon maakt zich sterk dat het plan veel Vlamingen aan het werk zal krijgen en houden. Hij houdt daarom ook vast aan de vooropgestelde ambitie om de werkzaamheidsgraad op te krikken tot 80 procent. 'We gaan dat doel ook vandaag, zelfs in deze onzalige tijden, niet lossen', aldus Jambon. Voor de coronacrisis zat Vlaanderen aan 76 procent. Door de crisis is dat percentage teruggevallen tot 74 procent.Volgens SERV-voorzitter Danny Van Assche moet het akkoord niet alleen een verdere 'ontwrichting' van de Vlaamse arbeidsmarkt voorkomen, maar moet het ook een antwoord bieden op de uitdagingen die er voor de coronacrisis al waren. 'De grondstroom van negen maanden geleden blijft dezelfde. Toen hadden we het over de babyboomers die zouden uittreden. Die gaan nog altijd uittreden', aldus Van Assche. Zo blijft het volgens Van Assche ook de ambitie om zoveel mogelijk niet-actieven aan de slag te krijgen. SERV-ondervoorzitter Ann Vermorgen voegt er in naam van de werknemersorganisaties nog aan toe dat het akkoord volgens haar middelen voorziet om 'de kansen van iedereen op de arbeidsmarkt, gaande van werkzoekenden tot tijdelijk werklozen en werkenden, te vergroten'.