Vlaamse leerkrachten houden niet van verandering. Ook niet als daar pedagogisch goede redenen voor zijn. Dat valt af te leiden uit een enquête van de christelijke onderwijsvakbond over de verkorting van de zomervakantie. Zowat acht op de tien leerkrachten zijn ertegen om die tot zes weken te beperken.

Het idee van een kortere zomervakantie smeult al enkele jaren, maar voorlopig stelt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een beslissing uit. Er zijn nochtans aanwijzingen dat het de juiste keuze zou zijn. De zomervakantie inkorten komt de algemene onderwijskwaliteit ten goede. Te lange onderbrekingen doen de kennis te veel verdampen. De Franstalige Gemeenschap heeft al besloten vanaf volgend schooljaar de zomervakantie met twee weken in te korten en de herfst- en de krokusvakantie met een week te verlengen.

Vlaamse leerkrachten vinden hun privileges belangrijker dan de kwaliteit van het onderwijs.

Reden genoeg om het royale vakantieregime in het Vlaams onderwijs te herzien, zou je denken. Toch niet, vinden de leerkrachten. Volgens hen zijn die twee maanden noodzakelijk om te bekomen van een schooljaar lesgeven.

Het kan ook dat leerkrachten hun privileges belangrijker vinden dan de kwaliteit van het onderwijs. Uit de enquête blijkt ook dat de inkorting van de zomervakantie voor veel leerkrachten een reden zou zijn om van baan te veranderen. Dat klinkt als een vorm van misplaatste chantage. Uiteraard is lesgeven een zware job, maar evengoed zien we de kwaliteit van het onderwijs de jongste jaren achteruitgaan. De werkdruk van de Vlaamse leerkrachten is niet hoger dan bij hun buitenlandse collega's. Met deze enquête bekennen de Vlaamse leerkrachten kleur: ze kiezen niet voor het onderwijs omdat ze voor de klas willen staan, maar om langer op het strand te kunnen liggen.

Vlaamse leerkrachten houden niet van verandering. Ook niet als daar pedagogisch goede redenen voor zijn. Dat valt af te leiden uit een enquête van de christelijke onderwijsvakbond over de verkorting van de zomervakantie. Zowat acht op de tien leerkrachten zijn ertegen om die tot zes weken te beperken. Het idee van een kortere zomervakantie smeult al enkele jaren, maar voorlopig stelt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een beslissing uit. Er zijn nochtans aanwijzingen dat het de juiste keuze zou zijn. De zomervakantie inkorten komt de algemene onderwijskwaliteit ten goede. Te lange onderbrekingen doen de kennis te veel verdampen. De Franstalige Gemeenschap heeft al besloten vanaf volgend schooljaar de zomervakantie met twee weken in te korten en de herfst- en de krokusvakantie met een week te verlengen. Reden genoeg om het royale vakantieregime in het Vlaams onderwijs te herzien, zou je denken. Toch niet, vinden de leerkrachten. Volgens hen zijn die twee maanden noodzakelijk om te bekomen van een schooljaar lesgeven. Het kan ook dat leerkrachten hun privileges belangrijker vinden dan de kwaliteit van het onderwijs. Uit de enquête blijkt ook dat de inkorting van de zomervakantie voor veel leerkrachten een reden zou zijn om van baan te veranderen. Dat klinkt als een vorm van misplaatste chantage. Uiteraard is lesgeven een zware job, maar evengoed zien we de kwaliteit van het onderwijs de jongste jaren achteruitgaan. De werkdruk van de Vlaamse leerkrachten is niet hoger dan bij hun buitenlandse collega's. Met deze enquête bekennen de Vlaamse leerkrachten kleur: ze kiezen niet voor het onderwijs omdat ze voor de klas willen staan, maar om langer op het strand te kunnen liggen.