Europa kende in het derde kwartaal van 2009 2,3 pct minder werkenden op arbeidsleeftijd in vergelijking met een jaar eerder, en een stijging van het aantal werklozen met 32 pct.

België houdt beter stand: het aantal werkenden daalde in die periode met 1,2 pct, het aantal werklozen steeg met 5,4 pct. België doet beter dan Vlaanderen: het aantal werkenden daalde met 1,7 pct, het aantal werklozen steeg 24 pct. (Het gaat hier wel om enquetecijfers: minder correct dan administratieve cijfers, maar gebruikt om vergelijkingen mogelijk te maken). Vlaanderen is harder getroffen dan de andere gewesten want er is meer industrie, en de cijfers in Brussel en Wallonië voor de crisis waren al slechter.

Niettemin houdt Vlaanderen relatief goed stand in Europees perspectief. Dat is te danken aan enkele crisismaatregelen die op federaal niveau werden genomen zoals de economische werkloosheid (net zoals in Duitsland) en de Vlaamse overbruggingspremie.

"De lasten van de crisis zijn verdeeld over meerdere schouders", luidt het bij het departement werk en sociale economie. Zo is door arbeidsduurvermindering en economische werkloosheid het verlies van 41.500 Vlaamse jobs vermeden.

Toch verwacht het departement geen kentering in de stijgende Vlaamse werkloosheidscijfers voor 2011. Eerdere crisissen toonden immers aan dat het enkele jaren duurt vooraleer de arbeidsmarkt weer is gerecupereerd. Een indicatie is het hoger aantal werknemers dat wordt bedreigd door collectief ontslag.

Europa kende in het derde kwartaal van 2009 2,3 pct minder werkenden op arbeidsleeftijd in vergelijking met een jaar eerder, en een stijging van het aantal werklozen met 32 pct. België houdt beter stand: het aantal werkenden daalde in die periode met 1,2 pct, het aantal werklozen steeg met 5,4 pct. België doet beter dan Vlaanderen: het aantal werkenden daalde met 1,7 pct, het aantal werklozen steeg 24 pct. (Het gaat hier wel om enquetecijfers: minder correct dan administratieve cijfers, maar gebruikt om vergelijkingen mogelijk te maken). Vlaanderen is harder getroffen dan de andere gewesten want er is meer industrie, en de cijfers in Brussel en Wallonië voor de crisis waren al slechter. Niettemin houdt Vlaanderen relatief goed stand in Europees perspectief. Dat is te danken aan enkele crisismaatregelen die op federaal niveau werden genomen zoals de economische werkloosheid (net zoals in Duitsland) en de Vlaamse overbruggingspremie. "De lasten van de crisis zijn verdeeld over meerdere schouders", luidt het bij het departement werk en sociale economie. Zo is door arbeidsduurvermindering en economische werkloosheid het verlies van 41.500 Vlaamse jobs vermeden. Toch verwacht het departement geen kentering in de stijgende Vlaamse werkloosheidscijfers voor 2011. Eerdere crisissen toonden immers aan dat het enkele jaren duurt vooraleer de arbeidsmarkt weer is gerecupereerd. Een indicatie is het hoger aantal werknemers dat wordt bedreigd door collectief ontslag.