Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Tom Ongena opvroeg bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Waar dit percentage in het laatste kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2020 over de verschillende beleidsdomeinen heen nog gemiddeld 7,28 en 8,91 procent bedroeg, klokte dit in het tweede, derde en vierde kwartaal van vorig jaar af op 6,26, 5,93 en 5,88 procent.

Het ziekteverzuim in zowel de privé- als overheidssector ging de afgelopen jaren in stijgende lijn. Bij de Vlaamse overheid werd daarom sinds midden 2016 een 'Actieplan werkgebonden stress en burn-out' uitgerold. Inmiddels werden we ook geconfronteerd met de coronacrisis die een negatieve impact had op het mentaal welzijn van heel wat mensen.

De cijfers die Open VLD-parlementslid Tom Ongena opvroeg bij minister Somers leggen een opvallende tendens bloot over het ziektepercentage bij de Vlaamse overheid. Ze tonen zelfs het tegenovergestelde aan van wat vaak werd aangekondigd tijdens het coronajaar 2020. 'Het blijkt dat alle ziektepercentages duidelijk stegen in het eerste kwartaal van 2020 tegenover het laatste kwartaal van 2019, maar dat deze vanaf begin april ook significant daalden naar een lager percentage dan eind 2019', verduidelijkt Ongena.

Ook minder ziektedagen

Ook het totaal aantal ziektedagen bij Vlaamse ambtenaren kent een dalende trend sinds het uitbreken van de coronapandemie. In het laatste kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2020 werden over de verschillende beleidsdomeinen heen nog gemiddeld 10.075 en 12.520 ziektedagen opgenomen. In het tweede, derde en vierde kwartaal van vorig jaar waren er dit 9124, 8912 en 9008.

De percentages variëren sterk naargelang het departement. Zo heeft het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen het laagste ziektepercentage. Dat staat in schril contrast met het beleidsdomein Werk en Sociale Economie waar het hoogste ziektepercentage wordt opgetekend. Ook de man-vrouw verdeling is opvallend. Zo hebben vrouwen een veel hoger ziektepercentage dan mannen, soms zelfs twee keer zo hoog.

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Tom Ongena opvroeg bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.Waar dit percentage in het laatste kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2020 over de verschillende beleidsdomeinen heen nog gemiddeld 7,28 en 8,91 procent bedroeg, klokte dit in het tweede, derde en vierde kwartaal van vorig jaar af op 6,26, 5,93 en 5,88 procent. Het ziekteverzuim in zowel de privé- als overheidssector ging de afgelopen jaren in stijgende lijn. Bij de Vlaamse overheid werd daarom sinds midden 2016 een 'Actieplan werkgebonden stress en burn-out' uitgerold. Inmiddels werden we ook geconfronteerd met de coronacrisis die een negatieve impact had op het mentaal welzijn van heel wat mensen. De cijfers die Open VLD-parlementslid Tom Ongena opvroeg bij minister Somers leggen een opvallende tendens bloot over het ziektepercentage bij de Vlaamse overheid. Ze tonen zelfs het tegenovergestelde aan van wat vaak werd aangekondigd tijdens het coronajaar 2020. 'Het blijkt dat alle ziektepercentages duidelijk stegen in het eerste kwartaal van 2020 tegenover het laatste kwartaal van 2019, maar dat deze vanaf begin april ook significant daalden naar een lager percentage dan eind 2019', verduidelijkt Ongena. Ook het totaal aantal ziektedagen bij Vlaamse ambtenaren kent een dalende trend sinds het uitbreken van de coronapandemie. In het laatste kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2020 werden over de verschillende beleidsdomeinen heen nog gemiddeld 10.075 en 12.520 ziektedagen opgenomen. In het tweede, derde en vierde kwartaal van vorig jaar waren er dit 9124, 8912 en 9008. De percentages variëren sterk naargelang het departement. Zo heeft het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen het laagste ziektepercentage. Dat staat in schril contrast met het beleidsdomein Werk en Sociale Economie waar het hoogste ziektepercentage wordt opgetekend. Ook de man-vrouw verdeling is opvallend. Zo hebben vrouwen een veel hoger ziektepercentage dan mannen, soms zelfs twee keer zo hoog.