Dat blijkt uit een resolutie op initiatief van Robrecht Bothuyne (CD&V), Axl Ronse (N-VA) en Tom Ongena (Open VLD) die woensdag werd goedgekeurd.

De resolutie bakent vijf fronten af voor de werkgelegenheid. Zo moeten de opleidingsmogelijkheden doorheen de loopbaan en tijdens bepaalde periodes van inactiviteit worden versterkt, met onder andere een automatische inschrijving bij de VDAB van langdurig tijdelijk werklozen.

Er moet ook worden ingezet op werkbaarheid en het voorkomen van vroegtijdige uitval, met een sterkere Vlaamse betrokkenheid bij federale werkbaarheidsinitiatieven en het afstemmen van de Vlaamse en federale verlofstelsels. Werken moet ook lonender worden en Vlaanderen moet zeggenschap krijgen over welke opleiding of werkervaring met een uitkering mag worden gecombineerd.

Jobmobiliteit moet worden bevorderd, onder meer met een vereenvoudigd outplacement-instrumentarium en het deels activeren van de ontslagvergoeding.

De vervroegde uittrede uit de arbeidsmarkt moet tot slot worden afgeremd, de Vlaamse partijen pleiten voor een ambitieuze pensioenhervorming.

Begin september organiseert de federale regering een werkgelegenheidsconferentie met de deelstaten.

Dat blijkt uit een resolutie op initiatief van Robrecht Bothuyne (CD&V), Axl Ronse (N-VA) en Tom Ongena (Open VLD) die woensdag werd goedgekeurd. De resolutie bakent vijf fronten af voor de werkgelegenheid. Zo moeten de opleidingsmogelijkheden doorheen de loopbaan en tijdens bepaalde periodes van inactiviteit worden versterkt, met onder andere een automatische inschrijving bij de VDAB van langdurig tijdelijk werklozen. Er moet ook worden ingezet op werkbaarheid en het voorkomen van vroegtijdige uitval, met een sterkere Vlaamse betrokkenheid bij federale werkbaarheidsinitiatieven en het afstemmen van de Vlaamse en federale verlofstelsels. Werken moet ook lonender worden en Vlaanderen moet zeggenschap krijgen over welke opleiding of werkervaring met een uitkering mag worden gecombineerd. Jobmobiliteit moet worden bevorderd, onder meer met een vereenvoudigd outplacement-instrumentarium en het deels activeren van de ontslagvergoeding. De vervroegde uittrede uit de arbeidsmarkt moet tot slot worden afgeremd, de Vlaamse partijen pleiten voor een ambitieuze pensioenhervorming.Begin september organiseert de federale regering een werkgelegenheidsconferentie met de deelstaten.