De federale gerechtelijke politie Limburg heeft dinsdag en woensdag, met bijstand van de collega's uit Antwerpen, een reeks huiszoekingen over het hele land uitgevoerd. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar fraude met installaties van zonnepanelen en de bijhorende keuringsverslagen voor de subsidieaanvragen van groenestroomcertificaten. Er zijn zes personen gearresteerd en vijf van hen zijn door de onderzoeksrechter aangehouden en opgesloten. Dat maakte het parket van Limburg woensdag bekend.

Infrax, de Limburgse netwerkbeheerder, heeft in 2014 en 2015 verschillende klachten met burgerlijke partijstelling ingediend bij de onderzoeksrechter wegens schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, subsidiefraude, oplichting en poging tot oplichting en informaticabedrog.

Groenestroomcertificaten

De klachten waren gericht tegen verschillende installateurs van zonnepanelen, diverse keuringsbedrijven van deze installaties uit Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant en werknemers van deze keuringsbedrijven die de keuringen ter plaatse uitvoeren en de correcte datum van ingebruikname moesten attesteren.

De onderzoeksrechter heeft het onderzoek toevertrouwd aan de financieel-economische afdeling van de federale gerechtelijke politie Limburg, afdeling Hasselt. Uit het tot op heden gevoerde onderzoek blijken ernstige aanwijzingen dat er op grootschalige en georganiseerde wijze gefraudeerd werd met de zogenaamde groenestroomcertificaten die door de eigenaars van zonnepanelen, zowel particulieren als bedrijven, aangevraagd werden bij Infrax.

Keuringsverslagen vervalsen

De fraude was vooral mogelijk door de keuringsverslagen te vervalsen van de zonnepaneleninstallaties. Die verslagen dienden als basis voor de toekenning van het bedrag van de groenestroomcertifcaten.

Uit het onderzoek is gebleken dat er vaak valse, eerdere, datums werden ingevuld waarop de installaties zogenaamd in gebruik werden genomen om op die manier van een hoger subsidiebedrag te kunnen genieten dan dat waarop men in werkelijkheid recht had. (Belga/AVE)

De federale gerechtelijke politie Limburg heeft dinsdag en woensdag, met bijstand van de collega's uit Antwerpen, een reeks huiszoekingen over het hele land uitgevoerd. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar fraude met installaties van zonnepanelen en de bijhorende keuringsverslagen voor de subsidieaanvragen van groenestroomcertificaten. Er zijn zes personen gearresteerd en vijf van hen zijn door de onderzoeksrechter aangehouden en opgesloten. Dat maakte het parket van Limburg woensdag bekend.Infrax, de Limburgse netwerkbeheerder, heeft in 2014 en 2015 verschillende klachten met burgerlijke partijstelling ingediend bij de onderzoeksrechter wegens schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, subsidiefraude, oplichting en poging tot oplichting en informaticabedrog. De klachten waren gericht tegen verschillende installateurs van zonnepanelen, diverse keuringsbedrijven van deze installaties uit Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant en werknemers van deze keuringsbedrijven die de keuringen ter plaatse uitvoeren en de correcte datum van ingebruikname moesten attesteren.De onderzoeksrechter heeft het onderzoek toevertrouwd aan de financieel-economische afdeling van de federale gerechtelijke politie Limburg, afdeling Hasselt. Uit het tot op heden gevoerde onderzoek blijken ernstige aanwijzingen dat er op grootschalige en georganiseerde wijze gefraudeerd werd met de zogenaamde groenestroomcertificaten die door de eigenaars van zonnepanelen, zowel particulieren als bedrijven, aangevraagd werden bij Infrax. De fraude was vooral mogelijk door de keuringsverslagen te vervalsen van de zonnepaneleninstallaties. Die verslagen dienden als basis voor de toekenning van het bedrag van de groenestroomcertifcaten. Uit het onderzoek is gebleken dat er vaak valse, eerdere, datums werden ingevuld waarop de installaties zogenaamd in gebruik werden genomen om op die manier van een hoger subsidiebedrag te kunnen genieten dan dat waarop men in werkelijkheid recht had. (Belga/AVE)