In nagenoeg alle federale instellingen, waaronder de federale overheidsdiensten, blijken Vlamingen ondervertegenwoordigd te zijn. Dat heeft Barbara Pas, Kamerlid voor Vlaams Belang, berekend.

Als de taalwetten tot in de puntjes worden nageleefd, zou 60 procent van de federale ambtenaren een Vlaming moeten zijn. De huidige verdeling is echter gebaseerd op enkele oude bepalingen in de taalwet, waardoor eerder de pariteitsregels gelden. Bij de federale regering is er weinig animo om aan het heikel dossier te raken, en wordt de kwestie liever ongemoeid gelaten.

In nagenoeg alle federale instellingen, waaronder de federale overheidsdiensten, blijken Vlamingen ondervertegenwoordigd te zijn. Dat heeft Barbara Pas, Kamerlid voor Vlaams Belang, berekend. Als de taalwetten tot in de puntjes worden nageleefd, zou 60 procent van de federale ambtenaren een Vlaming moeten zijn. De huidige verdeling is echter gebaseerd op enkele oude bepalingen in de taalwet, waardoor eerder de pariteitsregels gelden. Bij de federale regering is er weinig animo om aan het heikel dossier te raken, en wordt de kwestie liever ongemoeid gelaten.