Her en der gaan als reactie op de gebrekkige informatiedoorstroming van de Europese veiligheidsdiensten stemmen op voor de creatie van een Europese FBI.

Hoogenboom: "Die reactie wijst op een gebrek aan kennis over de veiligheidsdiensten. Elke dienst - zelfs in een land, zoals in de Verenigde Staten - is weinig geneigd om informatie uit te wisselen met de collega's van andere veiligheidsorganisaties. Hun paranoïde reactie is een beroepsafwijking. Zij hebben immers een netwerk van even achterdochtige infiltranten en bronnen, wa...

Hoogenboom: "Die reactie wijst op een gebrek aan kennis over de veiligheidsdiensten. Elke dienst - zelfs in een land, zoals in de Verenigde Staten - is weinig geneigd om informatie uit te wisselen met de collega's van andere veiligheidsorganisaties. Hun paranoïde reactie is een beroepsafwijking. Zij hebben immers een netwerk van even achterdochtige infiltranten en bronnen, waarop het gros van hun informatie is gebaseerd. De een-op-eensamenwerking en de samenwerking tussen spionagediensten is een illusie. Ook tussen de Belgische Staatsveiligheid en de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is er wantrouwen. Bovendien hebben die diensten dikwijls een verborgen politieke agenda, het behoud van hun status en hun specifieke methodes. Door te veel transparantie zouden ze hierover de controle kunnen verliezen."Hoogenboom: "De grote vraag is hoe de belangrijke informatie over de aanwezigheid van terroristen en de opmaak van hun plannen op Belgische bodem niet is doorgestroomd naar hen die het moeten weten. Er is een groot verschil in de informatiegaring met Nederland. Daar start de veiligheidsketen bij een fijnmazig netwerk van wijkagenten. Informatie over onrust of radicalisering vindt snel de weg naar de top. Dat vereist wel dat ze het vertrouwen winnen van de allochtone bewoners in achterstandswijken."Hoogenboom: "Vertrouwen moet je verdienen. Het veiligheidshandboek spreekt van de 'police riot', bij uitbreiding de misdrijven die de politie zelf uitlokt in haar verkeerde aanpak van de voorkoming ervan. De agressieve houding van de Belgische politie in wijken als Molenbeek maakt een deugdelijk veiligheidsbeleid moeilijk. Zwaarbewapende militairen in de straten van Brussel zijn evenmin het antwoord. De Belgische overheid moet de moed hebben zich harde vragen te stellen over de opleiding, de selectie en de houding van haar politiediensten."