In een reactie op de aangekondigde belastingverhogingen, geeft de beleggersfederatie VFB regering-Di Rupo enkele richtlijnen mee in verband met de aangekondigde aangifteverplichting van dividenden in de personenbelasting.

Volgens de VFB heeft "het bevrijdend karakter van de roerende voorheffing voorrang op alle andere bekommernissen". Met de bevrijdende roerende voorheffing beschikt België over een efficiënt systeem van belasting van roerende inkomsten, luidt het. Het komt de overheid toe de omvang van de voorheffing te bepalen, maar een roerend vermogenskadaster zou overbodig zijn en tot kapitaalvlucht leiden, vindt de VFB. De federatie blijft gekant tegen elke vorm van kadaster van roerende vermogens, aangezien die 'tot ieders privacy behoort'.

Voorts waarschuwt de VFB er in een persbericht voor dat de overheid het risicokapitaal moet begunstigen of tenminste niet bestraffen. Volgens berekeningen van de federatie zou het reëel inkomen uit vermogen (na inflatiecorrectie) met de meeste beleggingsinstrumenten vandaag zelfs negatief zijn. "Men belast dus een inkomen dat er qua koopkracht niet eens is. Dit is op zichzelf reeds een zuivere, maar verdoken, vermogensbelasting," besluit de VFB.

De beleggersfederatie is overigens niet te spreken over de uitlatingen van minister van Financiën Steven Vanackere, die beleggers als 'speculanten' omschrijft. "Verontschuldigingen of tenminste een rechtzetting zijn hier op hun plaats", aldus de VFB. (BO)

In een reactie op de aangekondigde belastingverhogingen, geeft de beleggersfederatie VFB regering-Di Rupo enkele richtlijnen mee in verband met de aangekondigde aangifteverplichting van dividenden in de personenbelasting. Volgens de VFB heeft "het bevrijdend karakter van de roerende voorheffing voorrang op alle andere bekommernissen". Met de bevrijdende roerende voorheffing beschikt België over een efficiënt systeem van belasting van roerende inkomsten, luidt het. Het komt de overheid toe de omvang van de voorheffing te bepalen, maar een roerend vermogenskadaster zou overbodig zijn en tot kapitaalvlucht leiden, vindt de VFB. De federatie blijft gekant tegen elke vorm van kadaster van roerende vermogens, aangezien die 'tot ieders privacy behoort'. Voorts waarschuwt de VFB er in een persbericht voor dat de overheid het risicokapitaal moet begunstigen of tenminste niet bestraffen. Volgens berekeningen van de federatie zou het reëel inkomen uit vermogen (na inflatiecorrectie) met de meeste beleggingsinstrumenten vandaag zelfs negatief zijn. "Men belast dus een inkomen dat er qua koopkracht niet eens is. Dit is op zichzelf reeds een zuivere, maar verdoken, vermogensbelasting," besluit de VFB. De beleggersfederatie is overigens niet te spreken over de uitlatingen van minister van Financiën Steven Vanackere, die beleggers als 'speculanten' omschrijft. "Verontschuldigingen of tenminste een rechtzetting zijn hier op hun plaats", aldus de VFB. (BO)