'Beide partijen zijn bereid de voorwaarden te bespreken en overeen te komen om de reactoren in november 2026 van start te laten gaan, onder voorbehoud van goedkeuring door de veiligheidsautoriteiten', aldus de regering.

De Belgische staat wordt geen exploitant van de centrales. Wel zullen risico's en winsten worden gedeeld via een nieuw op te richten vennootschap. De kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales, het beheer van de splijtstoffen en van het radioactief afval zijn voor rekening van Engie. Die kosten zullen na studie finaal worden vastgelegd, 'waarbij dan gesprekken zullen starten rond een te definiëren cap en risicopremie' klinkt het in een mededeling. Om 09.30 uur volgt meer uitleg op een persconferentie.

Er gaan nu werkgroepen met experts aan de slag. Bedoeling is tegen eind van het jaar een definitief akkoord uit te werken en voor te leggen aan de Europese Commissie.

Normaal zouden Doel 4 en Tihange 3 - de twee jongste kerncentrales - in de zomer van 2025 definitief de deuren sluiten. Maar in maart besliste de regering om met uitbater Engie onderhandelingen over een verlenging met tien jaar op te starten, om de energiebevoorrading van ons land te verzekeren.

Engie spreekt over 'niet-bindende intentieverklaring'

In een persbericht bevestigt uitbater Engie dat het een 'niet-bindende intentieverklaring' heeft ondertekend met de Belgische staat 'om de haalbaarheid en de voorwaarden van een verlenging van de twee meest recente kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3, te evalueren'.

Beide partijen zullen nu onderhandelen over een principeakkoord 'dat de belangrijkste voorwaarden van deze verlenging vastlegt en over een gemeenschappelijke ontwikkelingsovereenkomst met betrekking tot de verdeling van de kosten van deze verlenging', klinkt het.

Bedoeling is om uiteindelijk tegen 31 december 2022 een bindende overeenkomst te hebben.

Engie en de regering hebben een kader voor onderhandelingen vastgelegd, aldus het bedrijf. Met daarin enkele voorwaarden om een heropstart in november 2026 mogelijk te maken. Zo is er sprake van de creatie van een nieuwe entiteit voor de twee kerncentrales, met een 50/50-aaandeelhouderschap van de Belgische staat en Electrabel. Er is ook sprake van een plafonnering van de passiva en toekomstige kosten 'verbonden aan het beheer van het nucleair afval en de verbruikte splijtstof in de vorm van een vast bedrag, dat ook een premie omvat om toekomstige onzekerheden te dekken en dat zal worden vastgesteld na onderzoek door de bevoegde overheden.'

'Beide partijen zijn bereid de voorwaarden te bespreken en overeen te komen om de reactoren in november 2026 van start te laten gaan, onder voorbehoud van goedkeuring door de veiligheidsautoriteiten', aldus de regering.De Belgische staat wordt geen exploitant van de centrales. Wel zullen risico's en winsten worden gedeeld via een nieuw op te richten vennootschap. De kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales, het beheer van de splijtstoffen en van het radioactief afval zijn voor rekening van Engie. Die kosten zullen na studie finaal worden vastgelegd, 'waarbij dan gesprekken zullen starten rond een te definiëren cap en risicopremie' klinkt het in een mededeling. Om 09.30 uur volgt meer uitleg op een persconferentie.Er gaan nu werkgroepen met experts aan de slag. Bedoeling is tegen eind van het jaar een definitief akkoord uit te werken en voor te leggen aan de Europese Commissie.Normaal zouden Doel 4 en Tihange 3 - de twee jongste kerncentrales - in de zomer van 2025 definitief de deuren sluiten. Maar in maart besliste de regering om met uitbater Engie onderhandelingen over een verlenging met tien jaar op te starten, om de energiebevoorrading van ons land te verzekeren.Engie spreekt over 'niet-bindende intentieverklaring'In een persbericht bevestigt uitbater Engie dat het een 'niet-bindende intentieverklaring' heeft ondertekend met de Belgische staat 'om de haalbaarheid en de voorwaarden van een verlenging van de twee meest recente kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3, te evalueren'.Beide partijen zullen nu onderhandelen over een principeakkoord 'dat de belangrijkste voorwaarden van deze verlenging vastlegt en over een gemeenschappelijke ontwikkelingsovereenkomst met betrekking tot de verdeling van de kosten van deze verlenging', klinkt het.Bedoeling is om uiteindelijk tegen 31 december 2022 een bindende overeenkomst te hebben. Engie en de regering hebben een kader voor onderhandelingen vastgelegd, aldus het bedrijf. Met daarin enkele voorwaarden om een heropstart in november 2026 mogelijk te maken. Zo is er sprake van de creatie van een nieuwe entiteit voor de twee kerncentrales, met een 50/50-aaandeelhouderschap van de Belgische staat en Electrabel. Er is ook sprake van een plafonnering van de passiva en toekomstige kosten 'verbonden aan het beheer van het nucleair afval en de verbruikte splijtstof in de vorm van een vast bedrag, dat ook een premie omvat om toekomstige onzekerheden te dekken en dat zal worden vastgesteld na onderzoek door de bevoegde overheden.'