De regering mag de btw op elektriciteit zoveel verlagen als ze wil, de energiefactuur voor de Belgische economie wordt er geen euro lager door. Omdat we onze energie in grote mate invoeren uit het buitenland, is er geen ontsnappen aan de hogere invoerprijzen, die als een buitenlandse belasting op onze koopkracht fungeren. Met de huidige hoge prijzen lekt er elke maand vlot 1 miljard euro weg naar het buitenland. De verlaging van de btw in de markt zetten als een verlaging van de energiefactuur is boerenbedrog. Iemand betaalt uiteindelijk de rekening.

Verlaging energiefactuur via btw is boerenbedrog.

Een btw-verlaging op energie schuift een deel van de energiefactuur door van de bedrijven naar de overheid. Voor de gezinnen levert dat niet veel op, omdat de lagere btw weegt op de index en dus ook op de lonen. De bonus is voor de bedrijven die door de btw-verlaging de stijging van de lonen zien vertragen. De overheid raapt finaal de rekening op, maar de overheid, dat zijn wij allemaal. Iemand moet het grotere tekort op de begroting betalen, en dat zijn de mensen die nu al het meeste belastingen betalen. Het is slimmer de btw-verlaging te compenseren met een verhoging van de beter stuurbare accijnzen als de energieprijzen weer dalen, maar er ligt geen prijsdaling in het verschiet.

Met de btw-discussie schiet de Belgische economie niet op. Het politiek kapitaal zou beter worden geïnvesteerd in een beleid dat onze energie-afhankelijkheid van het buitenland afbouwt. De regering zou zich beter buigen over de bescherming van de concurrentiekracht van de bedrijven. Ze zou beter de gezondheid bewaken van de overheidsfinanciën, die niet sterk genoeg zijn om na de coronaschok nu ook de energieschok op te vangen.

De regering mag de btw op elektriciteit zoveel verlagen als ze wil, de energiefactuur voor de Belgische economie wordt er geen euro lager door. Omdat we onze energie in grote mate invoeren uit het buitenland, is er geen ontsnappen aan de hogere invoerprijzen, die als een buitenlandse belasting op onze koopkracht fungeren. Met de huidige hoge prijzen lekt er elke maand vlot 1 miljard euro weg naar het buitenland. De verlaging van de btw in de markt zetten als een verlaging van de energiefactuur is boerenbedrog. Iemand betaalt uiteindelijk de rekening.Een btw-verlaging op energie schuift een deel van de energiefactuur door van de bedrijven naar de overheid. Voor de gezinnen levert dat niet veel op, omdat de lagere btw weegt op de index en dus ook op de lonen. De bonus is voor de bedrijven die door de btw-verlaging de stijging van de lonen zien vertragen. De overheid raapt finaal de rekening op, maar de overheid, dat zijn wij allemaal. Iemand moet het grotere tekort op de begroting betalen, en dat zijn de mensen die nu al het meeste belastingen betalen. Het is slimmer de btw-verlaging te compenseren met een verhoging van de beter stuurbare accijnzen als de energieprijzen weer dalen, maar er ligt geen prijsdaling in het verschiet.Met de btw-discussie schiet de Belgische economie niet op. Het politiek kapitaal zou beter worden geïnvesteerd in een beleid dat onze energie-afhankelijkheid van het buitenland afbouwt. De regering zou zich beter buigen over de bescherming van de concurrentiekracht van de bedrijven. Ze zou beter de gezondheid bewaken van de overheidsfinanciën, die niet sterk genoeg zijn om na de coronaschok nu ook de energieschok op te vangen.