Dat blijkt uit berekeningen van het Steunpunt Werkgelegenheid en Sociale Economie (WSE) van de KU Leuven waarover De Tijd woensdag bericht. Niet zozeer de bescheiden economische groei, maar de vergrijzing zorgt voor de ommekeer.

Die vergrijzing slaat razendsnel toe en bedrijven moeten nieuwe mensen aanwerven om vele oudere, vertrekkende werknemers te vervangen, legt WSE-hoofd Luc Sels in De Tijd uit. De jongste maanden daalt de werkloosheid in Vlaanderen snel, terwijl het aantal vacatures stijgt.

Dat zorgt voor kraptes op de arbeidsmarkt en die dreigen de loonkosten de hoogte in te jagen. Loonmatiging blijft echter absoluut nodig, zegt Sels. Hij ziet maar één oplossing: werkgevers moeten meer moeite doen om onderbenutte groepen op de arbeidsmarkt, zoals allochtonen, 50-plussers en jongeren zonder ervaring, te bereiken.

Dat blijkt uit berekeningen van het Steunpunt Werkgelegenheid en Sociale Economie (WSE) van de KU Leuven waarover De Tijd woensdag bericht. Niet zozeer de bescheiden economische groei, maar de vergrijzing zorgt voor de ommekeer. Die vergrijzing slaat razendsnel toe en bedrijven moeten nieuwe mensen aanwerven om vele oudere, vertrekkende werknemers te vervangen, legt WSE-hoofd Luc Sels in De Tijd uit. De jongste maanden daalt de werkloosheid in Vlaanderen snel, terwijl het aantal vacatures stijgt. Dat zorgt voor kraptes op de arbeidsmarkt en die dreigen de loonkosten de hoogte in te jagen. Loonmatiging blijft echter absoluut nodig, zegt Sels. Hij ziet maar één oplossing: werkgevers moeten meer moeite doen om onderbenutte groepen op de arbeidsmarkt, zoals allochtonen, 50-plussers en jongeren zonder ervaring, te bereiken.