Meer concreet stelt het VBO voor om de vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers te versterken. Momenteel zijn werkgevers vrijgesteld voor 75 procent, het VBO wil dat laten optrekken tot 100 procent.

Ook vraagt het VBO een verbreding van de octrooienaftrek, een aftrek op inkomsten van octrooien die in een onderneming tot stand komen. Zo wil het VBO onder meer dat ze wordt uitgebreid naar andere inkomsten uit innovatie. Op een persconferentie verwees gedelegeerd bestuurder Rudi Thomaes daarbij naar software-innovaties, die meestal niet "octrooieerbaar" zijn.

Verder vraagt het VBO om een "modus operandi" om de kloof met Frankrijk geleidelijk te dichten. In Frankrijk geldt een belastingkrediet voor O&O, waarbij - in tegenstelling tot bij een belastingvermindering - het voordeel wordt terugbetaald als geen of onvoldoende belasting wordt betaald.

Rekening houdend met budgettaire kraptes geniet de vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing prioriteit voor Thomaes. "De maatregel kan dezelfde maand nog merkbaar zijn binnen ondernemingen."

Het VBO gaf enkele cijfers over investeringen in O&O. Die zijn in België goed voor 1,92 procent van het bruto binnenlands product, het Europees gemiddelde bedraagt 1,9 procent. Maar in een land als Duitsland gaat het al om 2,63 procent.

Meer concreet stelt het VBO voor om de vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers te versterken. Momenteel zijn werkgevers vrijgesteld voor 75 procent, het VBO wil dat laten optrekken tot 100 procent. Ook vraagt het VBO een verbreding van de octrooienaftrek, een aftrek op inkomsten van octrooien die in een onderneming tot stand komen. Zo wil het VBO onder meer dat ze wordt uitgebreid naar andere inkomsten uit innovatie. Op een persconferentie verwees gedelegeerd bestuurder Rudi Thomaes daarbij naar software-innovaties, die meestal niet "octrooieerbaar" zijn. Verder vraagt het VBO om een "modus operandi" om de kloof met Frankrijk geleidelijk te dichten. In Frankrijk geldt een belastingkrediet voor O&O, waarbij - in tegenstelling tot bij een belastingvermindering - het voordeel wordt terugbetaald als geen of onvoldoende belasting wordt betaald. Rekening houdend met budgettaire kraptes geniet de vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing prioriteit voor Thomaes. "De maatregel kan dezelfde maand nog merkbaar zijn binnen ondernemingen." Het VBO gaf enkele cijfers over investeringen in O&O. Die zijn in België goed voor 1,92 procent van het bruto binnenlands product, het Europees gemiddelde bedraagt 1,9 procent. Maar in een land als Duitsland gaat het al om 2,63 procent.