De socialistische vakbond ABVV komt dinsdag op straat uit ongerustheid over de toestand van de sociale zekerheid en de huidige politieke situatie. Om 10 uur bliezen de vakbondsmilitanten verzamelen aan Brussel-Noord, van waar om 11 uur een manifestatie vertrok richting Brussel-Zuid. De vakbond gaat uit van minstens 10.000 deelnemers.

Het VBO is niet onder de indruk. 'Een nieuw jaar, een nieuwe betoging van de socialistische vakbonden, een nieuwe actie die gedekt is door een stakingsvergoeding waarbij geen sociale bijdragen betaald worden in functie van de financiering van onze sociale zekerheid', klaagt topman Pieter Timmermans aan. Bovendien hebben alle sociale partners, inclusief vakbonden, vorig jaar nog een gezamenlijke verklaring onderschreven over de sociale zekerheid, zegt hij. 'Voor mij is dat geen vodje papier.'

Volgens het VBO moet nu vooral worden ingezet op risicopreventie, om onder meer langdurige werkloosheid te bestrijden, de maximale inzet van de welvaartsenveloppe en een sociale zekerheid die aanzet tot werken, dat dus voordeliger moet zijn dan niet werken.

'Een duurzame sociale zekerheid vergt dat gezamenlijk zowel naar inkomsten als uitgaven gekeken wordt. In plaats van te manifesteren op straat, lijkt het mij beter om constructieve beleidsvoorstellen te formuleren', besluit Timmermans.

De socialistische vakbond ABVV komt dinsdag op straat uit ongerustheid over de toestand van de sociale zekerheid en de huidige politieke situatie. Om 10 uur bliezen de vakbondsmilitanten verzamelen aan Brussel-Noord, van waar om 11 uur een manifestatie vertrok richting Brussel-Zuid. De vakbond gaat uit van minstens 10.000 deelnemers. Het VBO is niet onder de indruk. 'Een nieuw jaar, een nieuwe betoging van de socialistische vakbonden, een nieuwe actie die gedekt is door een stakingsvergoeding waarbij geen sociale bijdragen betaald worden in functie van de financiering van onze sociale zekerheid', klaagt topman Pieter Timmermans aan. Bovendien hebben alle sociale partners, inclusief vakbonden, vorig jaar nog een gezamenlijke verklaring onderschreven over de sociale zekerheid, zegt hij. 'Voor mij is dat geen vodje papier.' Volgens het VBO moet nu vooral worden ingezet op risicopreventie, om onder meer langdurige werkloosheid te bestrijden, de maximale inzet van de welvaartsenveloppe en een sociale zekerheid die aanzet tot werken, dat dus voordeliger moet zijn dan niet werken. 'Een duurzame sociale zekerheid vergt dat gezamenlijk zowel naar inkomsten als uitgaven gekeken wordt. In plaats van te manifesteren op straat, lijkt het mij beter om constructieve beleidsvoorstellen te formuleren', besluit Timmermans.