Pieter Timmermans, topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), pleit in een open brief voor een 'a proper brexit' met twee betekenissen.

'A proper brexit' in de betekenis van een 'correcte' boedelscheiding 'die op een ordentelijke manier en in een sereen klimaat verloopt', en een 'a proper Brexit' in de betekenis van een 'gepaste' brexit. Dat laatste houdt in dat er werk moet worden gemaakt van een duurzame handelsrelatie om de belangrijke handelsstromen tussen de EU en het VK zo efficiënt mogelijk te behouden, en de goede werking van de Europese interne markt te garanderen.

De werkgeversorganisatie merkte eerder al op dat het optrekken van handelsbarrières de import en export duurder maken 'met welvaartsverlies als eindresultaat'. Het Verenigd Koninkrijk is de vierde handelspartner van België, waarbij ons land in 2015 voor ruim 18,3 miljard euro exporteerde naar de Britten.

Om de heersende koorts rond de brexit te bezweren, pleit het VBO nu voor een aantal overgangsmaatregelen. Een van de mogelijkheden bestaat erin de scheiding uit te stellen tot er een akkoord gevonden wordt voor de toekomstige relatie tussen de staten onderling - door de unanimiteitsregel in te roepen - of op te schorten - door een clausule toe te voegen in het scheidingsakkoord.

Volgens het VBO mag het Verenigd Koninkrijk in geen geval bevoordeeld worden bij de onderhandelingen over de brexit. "Dit om te vermijden dat er een domino-effect ontstaat en nog meer lidstaten ervoor kiezen om uit de EU te verlaten. Zo'n verdere economische desintegratie zou nog nefaster zijn voor de Belgische economie dan de brexit", waarschuwt de werkgeversorganisatie.

Pieter Timmermans, topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), pleit in een open brief voor een 'a proper brexit' met twee betekenissen. 'A proper brexit' in de betekenis van een 'correcte' boedelscheiding 'die op een ordentelijke manier en in een sereen klimaat verloopt', en een 'a proper Brexit' in de betekenis van een 'gepaste' brexit. Dat laatste houdt in dat er werk moet worden gemaakt van een duurzame handelsrelatie om de belangrijke handelsstromen tussen de EU en het VK zo efficiënt mogelijk te behouden, en de goede werking van de Europese interne markt te garanderen.De werkgeversorganisatie merkte eerder al op dat het optrekken van handelsbarrières de import en export duurder maken 'met welvaartsverlies als eindresultaat'. Het Verenigd Koninkrijk is de vierde handelspartner van België, waarbij ons land in 2015 voor ruim 18,3 miljard euro exporteerde naar de Britten.Om de heersende koorts rond de brexit te bezweren, pleit het VBO nu voor een aantal overgangsmaatregelen. Een van de mogelijkheden bestaat erin de scheiding uit te stellen tot er een akkoord gevonden wordt voor de toekomstige relatie tussen de staten onderling - door de unanimiteitsregel in te roepen - of op te schorten - door een clausule toe te voegen in het scheidingsakkoord. Volgens het VBO mag het Verenigd Koninkrijk in geen geval bevoordeeld worden bij de onderhandelingen over de brexit. "Dit om te vermijden dat er een domino-effect ontstaat en nog meer lidstaten ervoor kiezen om uit de EU te verlaten. Zo'n verdere economische desintegratie zou nog nefaster zijn voor de Belgische economie dan de brexit", waarschuwt de werkgeversorganisatie.