Uit een peiling van de grootste werkgeversorganisatie van het land bij de bedrijven blijkt dat eerdere euforie in snel tempo plaats heeft gemaakt voor bezorgdheid. De nieuwe onzekerheid rond de omikronvariant van het coronavirus en een 'kostenexplosie' baren de bedrijven zorgen.

Ook al is de activiteit van de Belgische economie intussen weer gestegen naar het niveau van voor de crisis, toch sluipt er opnieuw ongerustheid onder de bedrijven. Uit de peiling - afgenomen in november - blijkt dat meer bedrijven in vergelijking met zes maanden geleden uitgaan van een verslechtering van hun activiteiten het komende half jaar. 'Er is een shift naar pessimisme', stelt VBO-hoofdeconoom Edward Roosens vast. Een lichtpunt is wel dat de bedrijven van plan blijven om te investeren.

Heel wat zaken baren zorgen. Er is het aanhoudend probleem van de schaarste aan allerlei grondstoffen, de stijgende prijs van die grondstoffen - in het bijzonder energie - en de stijgende loonkosten door de automatische indexering. 'Als we het totale plaatje bekijken, kunnen we spreken van een kostenexplosie', aldus Roosens. Daarbovenop komt de krapte op de arbeidsmarkt en de dominantie van de grote e-commercebedrijven in de buurlanden die welvaart 'draineren' naar het buitenland, klinkt het bij de werkgeversorganisatie.

Lees verder onder de video (reportage Kanaal Z)

Het VBO is vooral zeer berzorgd over een dreigende loonprijsspiraal. Geschat wordt dat de loonkosten in twee jaar tijd met 7 à 8 procent zullen stijgen, waardoor de competiviteit van de bedrijven met 2 à 3 procent zal inboeten. 'De loonhandicap tegenover de buurlanden zou daarmee opnieuw stijgen van 10 à 11 procent naar 13 à 14 procent', waarschuwt Roosens. 'Leg dat maar eens uit in de hoofdkwartieren van de multinationals.'

'Zieke man van Europa'

Gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans waarschuwt voor een nieuwe crisis die dreigt te ontstaan na de coronacrisis, met name een competitiviteitscrisis. 'Onze competitiviteit is in gevaar'. Zonder actie dreigt verlies aan welvaart en koopkracht. 'We zijn zeer beducht dat ons land opnieuw zou kunnen evolueren naar de zieke man van Europa', aldus Timmermans.

Zonder actie dreigen de komende jaren 'drastische en asociale' ingrepen zoals loonblokkeringen, indexsprongen en devaluatie, vreest Timmermans. 'Doen we niets, dan staan we met de rug tegen de muur. De bedrijven happen nu al naar adem'.

Actie is dan ook nodig voor het VBO. De werkgevers bepleiten structurele hervormingen. Het correct toepassen van de loonwet is volgens het VBO daarbij het minimum. Lees: de komende jaren is er weinig ruimte voor meer loon. 'Bij het volgende loonoverleg mogen we geen loze verwachtingen creëren', klinkt het bij Timmermans.

Het VBO wil ook het bestaande indexeringmechanisme in overleg bespreken. 'Verder kan de regering de competitiviteitscrisis aanpakken door de automatische loonindexering af te schaffen, tijdelijk te blokkeren of structureel te hervormen', staat in een persbericht. Die indexering wordt vandaag als te nomaal beschouwd, vindt Timmermans. 'Indexering heeft in België geen waarde, wordt als normaal beschouwd. Precies of Sinterklaas komt langs om die te betalen. We moeten indexering opnieuw waarde geven', klinkt het.

Uit een peiling van de grootste werkgeversorganisatie van het land bij de bedrijven blijkt dat eerdere euforie in snel tempo plaats heeft gemaakt voor bezorgdheid. De nieuwe onzekerheid rond de omikronvariant van het coronavirus en een 'kostenexplosie' baren de bedrijven zorgen. Ook al is de activiteit van de Belgische economie intussen weer gestegen naar het niveau van voor de crisis, toch sluipt er opnieuw ongerustheid onder de bedrijven. Uit de peiling - afgenomen in november - blijkt dat meer bedrijven in vergelijking met zes maanden geleden uitgaan van een verslechtering van hun activiteiten het komende half jaar. 'Er is een shift naar pessimisme', stelt VBO-hoofdeconoom Edward Roosens vast. Een lichtpunt is wel dat de bedrijven van plan blijven om te investeren. Heel wat zaken baren zorgen. Er is het aanhoudend probleem van de schaarste aan allerlei grondstoffen, de stijgende prijs van die grondstoffen - in het bijzonder energie - en de stijgende loonkosten door de automatische indexering. 'Als we het totale plaatje bekijken, kunnen we spreken van een kostenexplosie', aldus Roosens. Daarbovenop komt de krapte op de arbeidsmarkt en de dominantie van de grote e-commercebedrijven in de buurlanden die welvaart 'draineren' naar het buitenland, klinkt het bij de werkgeversorganisatie. Lees verder onder de video (reportage Kanaal Z)Het VBO is vooral zeer berzorgd over een dreigende loonprijsspiraal. Geschat wordt dat de loonkosten in twee jaar tijd met 7 à 8 procent zullen stijgen, waardoor de competiviteit van de bedrijven met 2 à 3 procent zal inboeten. 'De loonhandicap tegenover de buurlanden zou daarmee opnieuw stijgen van 10 à 11 procent naar 13 à 14 procent', waarschuwt Roosens. 'Leg dat maar eens uit in de hoofdkwartieren van de multinationals.' Gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans waarschuwt voor een nieuwe crisis die dreigt te ontstaan na de coronacrisis, met name een competitiviteitscrisis. 'Onze competitiviteit is in gevaar'. Zonder actie dreigt verlies aan welvaart en koopkracht. 'We zijn zeer beducht dat ons land opnieuw zou kunnen evolueren naar de zieke man van Europa', aldus Timmermans. Zonder actie dreigen de komende jaren 'drastische en asociale' ingrepen zoals loonblokkeringen, indexsprongen en devaluatie, vreest Timmermans. 'Doen we niets, dan staan we met de rug tegen de muur. De bedrijven happen nu al naar adem'. Actie is dan ook nodig voor het VBO. De werkgevers bepleiten structurele hervormingen. Het correct toepassen van de loonwet is volgens het VBO daarbij het minimum. Lees: de komende jaren is er weinig ruimte voor meer loon. 'Bij het volgende loonoverleg mogen we geen loze verwachtingen creëren', klinkt het bij Timmermans. Het VBO wil ook het bestaande indexeringmechanisme in overleg bespreken. 'Verder kan de regering de competitiviteitscrisis aanpakken door de automatische loonindexering af te schaffen, tijdelijk te blokkeren of structureel te hervormen', staat in een persbericht. Die indexering wordt vandaag als te nomaal beschouwd, vindt Timmermans. 'Indexering heeft in België geen waarde, wordt als normaal beschouwd. Precies of Sinterklaas komt langs om die te betalen. We moeten indexering opnieuw waarde geven', klinkt het.