Demand response staat in België nog in de kinderschoenen, maar het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft die piste als een van de structurele oplossingen voor het capaciteitsprobleem in België naar voren geschoven op een seminarie voor beleidsmakers in juni.

Risico op blackouts

De energieregulator Creg waarschuwt dat het risico op problemen met de bevoorradingszekerheid en het risico op blackouts toenemen in het geval van een strenge winter, als de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 effectief gesloten blijven.

"Het VBO en de bedrijfswereld zijn al langer bezorgd om die problematiek", zegt Isabelle Callens van het VBO. "Wij pleiten er al langer voor om investeringen in de energiesector aantrekkelijker te maken, zowel op vlak van stimuli om te investeren als op vlak van milieuvereisten."

Vergoeding

Het VBO is ook voorstander van het uitbreiden van het principe van "afschakelbare klanten", waar hoogspanningsnetbeheerder Elia sinds 2004 mee werkt. Grote elektriciteitsklanten die direct op het hoogspanningsnet aangesloten zijn, kunnen nu al in ruil voor een vergoeding door Elia even afgesloten worden van het net, om er evenwichten tussen vraag en aanbod te behouden.

Het gaat om minder dan tien grote energieverbruikers die een dergelijk contract hebben met Elia. "Maar in de industriële wereld kunnen veel meer en ook kleinere bedrijven, die niet direct aangesloten zijn op het hoogspanningsnet, bijdragen aan de buffer om onevenwichten in het net te vermijden", zegt Jan-Willem Rombouts, medestichter van REstore.

Dat bedrijf uit Antwerpen stuurt als een soort van tussenpersoon de vraag naar elektriciteit van verschillende energieverbruikers tegelijk aan. "Het afschakelen van het vermogen van één bedrijf met een verbruik van pakweg 1 MW maakt weinig verschil. Maar een vraagsturing van verschillende bedrijven samen is wel interessant. Je vindt algauw voor honderden MW aan flexibele vermogens in industriële parken", klinkt het. "De industrie is sterk vragende partij", aldus Rombouts. "Logisch, want bedrijven kunnen ongeveer 5 procent besparen op hun energiefactuur. In tijden van recessie en hoge energiekosten, merken wij de interessse. Maar op beleidsniveau en in de energiemarkt zelf is het een oplossing die nog maar weinig besproken wordt", kaart hij aan.

Reden hiervoor is dat er historisch gezien vooral naar de productiezijde wordt gekeken, bijvoorbeeld flexibele gascentrales. In landen zoals de Verenigde Staten of Groot-Brittannië is het systeem van demand response wel al goed ingeburgerd, luidt het nog. (Belga/KVDA)

Demand response staat in België nog in de kinderschoenen, maar het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft die piste als een van de structurele oplossingen voor het capaciteitsprobleem in België naar voren geschoven op een seminarie voor beleidsmakers in juni.Risico op blackouts De energieregulator Creg waarschuwt dat het risico op problemen met de bevoorradingszekerheid en het risico op blackouts toenemen in het geval van een strenge winter, als de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 effectief gesloten blijven. "Het VBO en de bedrijfswereld zijn al langer bezorgd om die problematiek", zegt Isabelle Callens van het VBO. "Wij pleiten er al langer voor om investeringen in de energiesector aantrekkelijker te maken, zowel op vlak van stimuli om te investeren als op vlak van milieuvereisten." Vergoeding Het VBO is ook voorstander van het uitbreiden van het principe van "afschakelbare klanten", waar hoogspanningsnetbeheerder Elia sinds 2004 mee werkt. Grote elektriciteitsklanten die direct op het hoogspanningsnet aangesloten zijn, kunnen nu al in ruil voor een vergoeding door Elia even afgesloten worden van het net, om er evenwichten tussen vraag en aanbod te behouden. Het gaat om minder dan tien grote energieverbruikers die een dergelijk contract hebben met Elia. "Maar in de industriële wereld kunnen veel meer en ook kleinere bedrijven, die niet direct aangesloten zijn op het hoogspanningsnet, bijdragen aan de buffer om onevenwichten in het net te vermijden", zegt Jan-Willem Rombouts, medestichter van REstore. Dat bedrijf uit Antwerpen stuurt als een soort van tussenpersoon de vraag naar elektriciteit van verschillende energieverbruikers tegelijk aan. "Het afschakelen van het vermogen van één bedrijf met een verbruik van pakweg 1 MW maakt weinig verschil. Maar een vraagsturing van verschillende bedrijven samen is wel interessant. Je vindt algauw voor honderden MW aan flexibele vermogens in industriële parken", klinkt het. "De industrie is sterk vragende partij", aldus Rombouts. "Logisch, want bedrijven kunnen ongeveer 5 procent besparen op hun energiefactuur. In tijden van recessie en hoge energiekosten, merken wij de interessse. Maar op beleidsniveau en in de energiemarkt zelf is het een oplossing die nog maar weinig besproken wordt", kaart hij aan. Reden hiervoor is dat er historisch gezien vooral naar de productiezijde wordt gekeken, bijvoorbeeld flexibele gascentrales. In landen zoals de Verenigde Staten of Groot-Brittannië is het systeem van demand response wel al goed ingeburgerd, luidt het nog. (Belga/KVDA)