Hoeveel Donald Trump kan de Amerikaanse economie aan? Op het eerste gezicht veel, afgaande op de objectieve cijfers. De economische groei? Dit jaar ruim 3 procent. De Verenigde Staten zijn daarmee een eiland van groei in het ingedommelde Westen. De werkloosheid? Gedaald tot het laagste peil sinds eind de jaren zestig. De inflatie? Onder controle, wat de Amerikaanse centrale bank (de Fed) toelaat de rente geleidelijk op te trekken. De beurs en bedrijfswinsten? Op een recordniveau, ondanks de correctie van de voorbije weken. Het ' America First'-handelsbeleid? Gecontesteerd, risicovol en schadelijk, maar na de tussentijdse Congres-verkiezingen kan die aanpak leiden tot een deal met China. Verguis het beleid van Trump dus niet te snel, maar prijs hem zeker ook niet de hemel in. Aan het einde van de eerste ambtstermijn van Trump kan de afrekening er hele...