Dat schrijven De Tijd en L'Echo.

Het loopbaansparen maakt deel uit van de wet Werkbaar en Wendbaar Werk van minister Kris Peeters (CD&V) en zou normaal in augustus in voege zijn getreden. De sociale partners hadden echter bezwaren, waarna Peeters hen een halfjaar uitstel gaf om met een alternatief te komen. Maar in het overleg van de laatste kans tijdens de Nationale Arbeidsraad bereikten de vakbonden en de werkgevers donderdagochtend geen akkoord om het vakantiesparen nog bij te sturen. De socialistische vakbond ABVV zou dwarsliggen.

Nochtans was er zowel aan werkgevers- als aan werknemerszijde de wil om het systeem bij te sturen. De werkgevers hoopten de procedure te versoepelen voor bedrijven die loopbaansparen willen invoeren voor hun werknemers. Nu dreigt die vooral voor kleine bedrijven ingewikkeld te worden.

Om loopbaansparen in te voeren is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nodig op sectorniveau. Als er geen sectorakkoord is, kan een bedrijf aan de sector vragen om een akkoord te sluiten. Lukt dat na zes maanden niet, dan pas kan een bedrijf op eigen houtje het loopbaansparen invoeren.

Dat schrijven De Tijd en L'Echo.Het loopbaansparen maakt deel uit van de wet Werkbaar en Wendbaar Werk van minister Kris Peeters (CD&V) en zou normaal in augustus in voege zijn getreden. De sociale partners hadden echter bezwaren, waarna Peeters hen een halfjaar uitstel gaf om met een alternatief te komen. Maar in het overleg van de laatste kans tijdens de Nationale Arbeidsraad bereikten de vakbonden en de werkgevers donderdagochtend geen akkoord om het vakantiesparen nog bij te sturen. De socialistische vakbond ABVV zou dwarsliggen. Nochtans was er zowel aan werkgevers- als aan werknemerszijde de wil om het systeem bij te sturen. De werkgevers hoopten de procedure te versoepelen voor bedrijven die loopbaansparen willen invoeren voor hun werknemers. Nu dreigt die vooral voor kleine bedrijven ingewikkeld te worden. Om loopbaansparen in te voeren is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nodig op sectorniveau. Als er geen sectorakkoord is, kan een bedrijf aan de sector vragen om een akkoord te sluiten. Lukt dat na zes maanden niet, dan pas kan een bedrijf op eigen houtje het loopbaansparen invoeren.