De Nederlandse vakbond FNV Bondgenoten stapte naar de rechter omdat de 'regel van overgang van onderneming' stelt dat bij de verkoop van een bedrijfsonderdeel het personeel moet kunnen verder werken aan de oude arbeidsvoorwaarden. Heineken omzeilde dit door het cateringpersoneel eerst onder te brengen in een aparte personeels-bv om het dan uit te besteden, en niet rechtstreeks vanuit de catering-bv van Heineken. Volgens het Europese Hof van Justitie mag dit niet.

Heeft die uitspraken gevolgen voor bedrijven in België die beslissen om bepaalde taken uit te besteden? "Deze problematiek is in België eigenlijk onbestaande", legt Johan Kerremans, advocaat bij Ambos Law uit. "In dit geval is er gewerkt met personeelsvennootschappen en dat kennen wij in België niet."

Kerremans benadrukt wel dat in België de regel geldt dat een werknemer bij overdracht van een onderneming zijn loon en arbeidsvoorwaarden behoudt, net als zijn anciënniteit. Dat is bepaald in de nationale cao 32bis. "Na de overdracht kunnen de arbeidsvoorwaarden gewijzigd worden, maar niet om het even hoe. Indien deze in de arbeidsovereenkomst zijn bepaald, kan dat alleen in overleg. Als ze in een cao staan, kan dit alleen na afloop of wijziging van de cao. In dat laatste geval is dat na onderhandelingen met de vakbonden."

Als een onderneming of een deel ervan wordt overgedragen, moet de overnemer deze cao's eerbiedigen, tot zij ophouden te bestaan. "Of deze verplichting ook geldt als de werknemers terechtkomen bij een werkgever die behoort tot een ander paritair comité heeft aanleiding gegeven tot discussie." Het Hof van Cassatie heeft gesteld dat de overnemer _ ondanks het principe van behoud van de rechten bepaald in cao's die de vorige werkgever bond _ gunstigere voorwaarden kan toekennen.

A.M.

De Nederlandse vakbond FNV Bondgenoten stapte naar de rechter omdat de 'regel van overgang van onderneming' stelt dat bij de verkoop van een bedrijfsonderdeel het personeel moet kunnen verder werken aan de oude arbeidsvoorwaarden. Heineken omzeilde dit door het cateringpersoneel eerst onder te brengen in een aparte personeels-bv om het dan uit te besteden, en niet rechtstreeks vanuit de catering-bv van Heineken. Volgens het Europese Hof van Justitie mag dit niet. Heeft die uitspraken gevolgen voor bedrijven in België die beslissen om bepaalde taken uit te besteden? "Deze problematiek is in België eigenlijk onbestaande", legt Johan Kerremans, advocaat bij Ambos Law uit. "In dit geval is er gewerkt met personeelsvennootschappen en dat kennen wij in België niet." Kerremans benadrukt wel dat in België de regel geldt dat een werknemer bij overdracht van een onderneming zijn loon en arbeidsvoorwaarden behoudt, net als zijn anciënniteit. Dat is bepaald in de nationale cao 32bis. "Na de overdracht kunnen de arbeidsvoorwaarden gewijzigd worden, maar niet om het even hoe. Indien deze in de arbeidsovereenkomst zijn bepaald, kan dat alleen in overleg. Als ze in een cao staan, kan dit alleen na afloop of wijziging van de cao. In dat laatste geval is dat na onderhandelingen met de vakbonden." Als een onderneming of een deel ervan wordt overgedragen, moet de overnemer deze cao's eerbiedigen, tot zij ophouden te bestaan. "Of deze verplichting ook geldt als de werknemers terechtkomen bij een werkgever die behoort tot een ander paritair comité heeft aanleiding gegeven tot discussie." Het Hof van Cassatie heeft gesteld dat de overnemer _ ondanks het principe van behoud van de rechten bepaald in cao's die de vorige werkgever bond _ gunstigere voorwaarden kan toekennen. A.M.