Donnay overleed op 46-jarige leeftijd onverwacht na een hartfalen.

Donnay was sinds 1 mei 2014 Commissaris bij het Planbureau. Hij begon zijn carrière in 1999 als macro-econoom bij Bank Degroof. Van 2004 tot 2006 was hij directeur van het Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies, alsook economisch, financieel en budgettair raadgever van de voorzitster van de Franstalige katholieke partij CDH.

Na een periode als Chief Economist bij het Verbond van Belgische Ondernemingen werd hij begin 2008 adjunct-kabinetschef en vervolgens kabinetschef van Joëlle Milquet, vice-ersteminister en minister voor Werk en Gelijke Kansen. Eind 2011 werd Philippe Donnay benoemd als kabinetschef van de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen.

'Binnen onze instelling komt dit nieuws binnen als een donderslag bij heldere hemel. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de familie en de naasten van Philippe', zegt het Planbureau. 'We zullen hem blijven herinneren als iemand die altijd zeer gedreven en enthousiast was en ook heel graag gezien.'

Donnay overleed op 46-jarige leeftijd onverwacht na een hartfalen. Donnay was sinds 1 mei 2014 Commissaris bij het Planbureau. Hij begon zijn carrière in 1999 als macro-econoom bij Bank Degroof. Van 2004 tot 2006 was hij directeur van het Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies, alsook economisch, financieel en budgettair raadgever van de voorzitster van de Franstalige katholieke partij CDH. Na een periode als Chief Economist bij het Verbond van Belgische Ondernemingen werd hij begin 2008 adjunct-kabinetschef en vervolgens kabinetschef van Joëlle Milquet, vice-ersteminister en minister voor Werk en Gelijke Kansen. Eind 2011 werd Philippe Donnay benoemd als kabinetschef van de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. 'Binnen onze instelling komt dit nieuws binnen als een donderslag bij heldere hemel. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de familie en de naasten van Philippe', zegt het Planbureau. 'We zullen hem blijven herinneren als iemand die altijd zeer gedreven en enthousiast was en ook heel graag gezien.'