Sinds de federale regering bijna een jaar geleden is gevallen, zijn er geen benoemingen of bevorderingen geweest in hun diensten voor leidinggevenden. Volgens de krant De Standaard gaat het om 300 tot 400 dossiers bij de FOD Financiën en 500 tot 600 dossier bij andere FOD's of vroegere ministeries.

Echte topfuncties

Daarnaast moeten nog zo'n 40-tal topfuncties worden ingevuld. Volgens De Standaard wordt de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), met een omzet van 20 miljard euro, al meer dan een jaar geleid door een hoge ambtenaar die dit moet combineren met een andere functie.

Wel nog bij RVA en Riziv

Enkele overheidsinstellingen ontspringen de dans door hun statuut. De RVA en de ziekteverzekering (Riziv) kunnen wel nog dergelijke benoemingen doen.

Raad van State

Het beleid voor topfuncties valt niet onder de bevoegdheid van lopende zaken. De federale regering wil daarom niet het risico lopen dat de beslissingen worden aangevochten voor de Raad van State. (SF)

Sinds de federale regering bijna een jaar geleden is gevallen, zijn er geen benoemingen of bevorderingen geweest in hun diensten voor leidinggevenden. Volgens de krant De Standaard gaat het om 300 tot 400 dossiers bij de FOD Financiën en 500 tot 600 dossier bij andere FOD's of vroegere ministeries. Echte topfunctiesDaarnaast moeten nog zo'n 40-tal topfuncties worden ingevuld. Volgens De Standaard wordt de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), met een omzet van 20 miljard euro, al meer dan een jaar geleid door een hoge ambtenaar die dit moet combineren met een andere functie. Wel nog bij RVA en RizivEnkele overheidsinstellingen ontspringen de dans door hun statuut. De RVA en de ziekteverzekering (Riziv) kunnen wel nog dergelijke benoemingen doen. Raad van StateHet beleid voor topfuncties valt niet onder de bevoegdheid van lopende zaken. De federale regering wil daarom niet het risico lopen dat de beslissingen worden aangevochten voor de Raad van State. (SF)